nieuws

Boventallig verklaard en zwanger: toch ontslag?

Arbeidsrecht

Boventallig verklaard en zwanger: toch ontslag?

Wat als een boventallig verklaarde werkneemster meldt dat ze zwanger is: mag het ontslag doorgaan?

Een werkneemster krijgt in oktober 2014 te horen dat ze boventallig wordt verklaard. Ze werkt als communicatiemanager in een grote multinationale onderwijsorganisatie, die in oktober een reorganisatie doorvoert. Haar functie vervalt en ze heeft de pech dat haar functie volgens de werkgever niet uniek is en dat er geen mogelijkheden zijn om haar te herplaatsen binnen de organisatie. De werkneemster verweert zich via een brief, waarbij ze aangeeft dat ze twijfelt over het vervallen van haar functie. Bovendien vindt ze het opmerkelijk dat er geen vervangende functie voorhanden is. Enkele dagen later meldt ze dat zij zwanger is.

TIP: Lees meer over het opzegverbod tijdens zwangerschap op PW De Gids Vakbase

Boventallig verklaard en zwanger: opzegverbod?

De werkgever verzoekt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens gewichtige redenen. De functie die de werkneemster uitvoert, heeft volgens de organisatie nauwelijks toegevoegde waarde. De werkzaamheden zijn voor een deel ondergebracht bij andere teams of verplaatst of gecentraliseerd. De werkneemster vindt dat er sprake is van een opzegverbod, omdat zij zwanger is. Verder vindt zij een ontslagvergoeding van 25.000 euro billijk en wil zij voorlopig woorden doorbetaald tot 1 november 2015.
De kantonrechter bekijkt eerst of er sprake is van een opzegverbod. Volgens de werkgever is zwangerschap niet de reden van ontslag. Er is een reorganisatie gaande en daarbij komt haar functie te vervallen. De rechter is ook van mening dat de zwangerschap geen rol speelt, mede omdat de werkgever dit pas na de melding van de reorganisatie te horen kreeg. Wel houdt de kantonrechter rekening met het feit dat de werkneemster zwanger is, met name omdat het voor haar zeer moeilijk wordt een nieuwe baan te vinden.

Weigeren beschikbare functie

Toch ontbindt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst. Op alle punten vindt de werkgever gehoor bij de rechter, omdat er duidelijk sprake is van een reorganisatie. Omdat de werkneemster ook nog eens heeft geweigerd een vroegere functie die wel beschikbaar is, aan te nemen en er in samenspraak nog uitdrukkelijk is gekeken of er niets anders beschikbaar was, blijft er voor haar niet veel over dan ontslag. Gelukkig voor de werkneemster verzet de werkgever zich niet tegen de gevraagde ontbindingsdatum. Ondanks dat zij geen ontbindingsvergoeding mee krijgt, blijft haar dienstverband intact tot 1 november 2015.

Lees ook over het opzegverbod tijdens zwangerschap:

Zwangere werkneemster komt proeftijd niet door
Zwangerschapsdiscriminatie: dit zijn de kenmerken

Ontslag tijdens zwangerschap: mag dat soms wel? 

 

 

Reageer op dit artikel