nieuws

Heeft seizoensarbeider recht op contract?

Arbeidsrecht

Heeft seizoensarbeider recht op contract?

Een werkgever die al jaren dezelfde seizoensarbeider inhuurt, zet deze ineens aan de kant. Wat vindt de rechter?

Een agrarisch werknemer is elk seizoen werkzaam bij een ondernemer in de glastuinbouw. De overeenkomst wordt elk jaar overnieuw gesloten en er is al tien jaar sprake van een vruchtbare samenwerking tussen de werknemer en de tuinbouwer. De duur van de arbeidsovereenkomst bedraagt elk jaar gemiddeld zes maanden. Daarna is er minimaal een periode van drie maanden waarbij er geen overeenkomst is.

Lees ook: Tuinbouw wil uitzondering op WWZ

Goed werkgeverschap?

Dit jaar besluit de werkgever geen gebruik te maken van de diensten van de werknemer. De werknemer stapt daarop naar de rechter en eist een nieuw contract, mede op basis van goed werkgeverschap. Volgens de werknemer heeft de langdurende arbeidsrelatie een duurzaam karakter gekregen. Er moeten goede gronden zijn waarom de werknemer dit jaar zijn werk niet mag doen.

De werkgever zegt echter dat er geen sprake is van een duurzame arbeidsrelatie. Elk jaar wordt opnieuw overwogen of er een contract wordt opgesteld. Bovendien wordt een vast contract gemeden, vanwege de tussenliggende perioden die meer dan drie maanden bedragen.

Lange werkrelatie

De kantonrechter komt met een opmerkelijke uitspraak. Zo gaat de rechter mee in het betoog van de werknemer. Op basis van de al tien jaar lange relatie tussen werknemer en werkgever is er sprake van duurzaamheid en is er vertrouwen gewekt dat de werknemer elk jaar wel weer wordt ingeschakeld bij het verrichten van seizoenwerk. Verder is de financiële huishouding van de werknemer zodanig ingesteld op de halfjaarlijkse werkzaamheden, dat hij belang heeft bij bestendiging van dit contract.

Kijk voor meer jurisprudentie over seizoenswerk op PW De Gids Vakbase.

De werkgever heeft geen zwaarwegend bezwaar getoond en er is altijd sprake geweest van goed functioneren. Het argument dat er volgens de werkgever een bedrijfseconomisch belang was de werknemer niet aan te nemen, wijst de kantonrechter af. Ook dit seizoen worden namelijk weer uitzendkrachten ingehuurd, dus is er sowieso werk voor de werknemer. Daarop oordeelt de kantonrechter dat de werkgever ook voor dit seizoen de werknemer een baan moet aanbieden onder dezelfde arbeidsvoorwaarden als het vorig jaar. Wel geldt het contract alleen voor dit jaar.

Vooruitlopen op WWZ

Wellicht heeft de nieuwe Wet Werk en Zekerheid de werkgever het zetje gegeven de werknemer geen nieuw contract aan te bieden. Tijdelijke contracten worden in de WWZ namelijk als opeenvolgend gezien als zij elkaar met een tussenpoos van zes maanden of minder opvolgen. De werkgever zag de bui kennelijk al hangen en wilde snel handelen. Hij was vast even vergeten dat deze regel pas 1 juli ingaat.

Rechtbank Den Haag, 3 april 2015

ECLI:NL:RBDHA:2015:4515

Tip: Weet u hoe het zit met de WWZ?  Laat u in één middag bijpraten en schrijf u in voor de actualiteitendag in Utrecht. 

Reageer op dit artikel