nieuws

Nieuwe regels WWZ bekendgemaakt

Arbeidsrecht

Nieuwe regels WWZ bekendgemaakt

De overheid heeft verschillende WWZ-regels verduidelijkt. Wat zeggen deze regels precies?

Op verschillende terreinen publiceerde de overheid dinsdag een nadere uitwerking van de regels uit de Wet werk en zekerheid (WWZ). Het gaat om regels op het terrein van het nieuwe ontslagrecht, de procedureregeling bij het UWV en de transitievergoeding. Deze verduidelijkingen hangen samen met de inwerkingtreding van deze onderdelen van de Wet werk en zekerheid op 1 juli 2015 (>PW De Gids Vakbase). De nieuwe regels geven opheldering op de volgende gebieden:

Het nieuwe ontslagrecht

De overheid maakt met deze ‘lagere wetgeving’, een gedetailleerde uitleg van de regels, het volgende duidelijk op het gebied van het nieuwe ontslagrecht:

 • over de redelijke grond voor ontslag, waaronder regels over ontslag van een uitzendkracht en ontslag bij uitbesteding van werkzaamheden. Dit laatste is alleen mogelijk als uitbesteding niet uitsluitend bedoeld is ter vervanging van vaste werknemers door flexibele of goedkopere arbeidskrachten;
 • over herplaatsing van werknemers op een andere passende functie, wat onder een passende functie moet worden verstaan en over de termijn voor herplaatsing;
 • voor het bepalen van de ontslagvolgorde bij bedrijfseconomisch ontslag (afspiegelingsbeginsel);
 • over de toepassing van de wederindiensttredingsvoorwaarde;
 • over de gelijkstelling bij ontslag van payrollwerknemers met gewone werknemers bij een opdrachtgever (wat sinds 1 januari jl. al geldt op grond van het gewijzigde Ontslagbesluit);
 • over voorwaarden waaronder van de transitievergoeding bij een ontslag wegens een slechte financiële situatie niet verschuldigd is door kleine werkgevers (overgangsregeling tot 1 januari 2020) en regels voor het bepalen wanneer een werkgever als een kleine werkgever kan worden aangemerkt;
 • betreffende de vaststelling van de werkgebieden van de Wet melding collectief ontslag. De gedetailleerde ontslagregels zijn gepubliceerd in de Staatscourant.

TIP: Lees hoe de aanvullende regels opheldering bieden over het uitkeren van de transitievergoeding in het artikel Aanvullende regels op de transitievergoeding

UWV ontslagprocedure

Hierbij worden de regels voor de ontslagprocedure via het UWV bij bedrijfseconomisch ontslag of bij langdurige arbeidsongeschiktheid verduidelijkt:

 • de indiening van een verzoek om toestemming voor ontslag;
 • de reactietermijnen voor werkgevers en werknemers;
 • de betrokkenheid van de ontslagadviescommissie (alleen bij ontslag om bedrijfseconomische redenen als betrokkenheid noodzakelijk is);
 • het niet verlenen van toestemming voor ontslag bij het bestaan van een opzegverbod. De uitgebreide regels over de ontslagprocedure via het UWV zijn gepubliceerd in de Staatscourant. (Bron: Rijksoverheid)

TIP: Meer weten over de ontslagregels van de Wet werk en Zekerheid? Kom naar de cursusdag Het nieuwe ontslagrecht in de praktijk op 21 mei. 

Reageer op dit artikel