nieuws

Wetsvoorstel nieuwe VAR aangepast

Arbeidsrecht

Wetsvoorstel nieuwe VAR aangepast

Staatssecretaris Wiebes heeft een nieuwe versie van het wetsvoorstel voor de nieuwe VAR ingediend.

Onlangs kondigde staatssecretaris Wiebes van Financiën al aanpassingen aan voor het wetsvoorstel voor de nieuwe VAR-verklaring, de Wet invoering Beschikking geen Loonheffingen (BGL). Wiebes heeft de veranderingen nu officieel vastgelegd in een vernieuwd wetsvoorstel, wat opnieuw een andere naam krijgt: vanaf 18 mei gaat het wetsvoorstel door het leven als ‘Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie’.

Wijzigingen nieuwe VAR-verklaring

Het gaat vooral om de wijziging dat opdrachtgever en opdrachtnemer bij een tijdelijke klus gebruik maken van model- of voorbeeldovereenkomsten die zij ter goedkeuring voorleggen aan de Belastingdienst. De voorbeeldovereenkomst moet de huidige VAR-verklaring (>PW De Gids Vakbase) van de zelfstandige vervangen, die regelt dat hij of zij geen aanspraak maakt op loonheffingen via de opdrachtgever. De bedoeling is dat de Belastingdienst zo snel mogelijk van start gaat met het beoordelen van de modelovereenkomsten. Het streven is om in oktober zo’n veertig overeenkomsten op de website te plaatsen.

Lees ook: HR kijkt niet naar zzp’er om

Ook maatwerkovereenkomsten

Het is echter niet de bedoeling dat de Belastingdienst de modelovereenkomsten voor gaat schrijven, zegt Wiebes in zijn begeleidende brief. Naast de meer generieke overeenkomsten moet het voor werkgevers ook mogelijk worden om op verzoek een maatwerkovereenkomst op te maken en die ter goedkeuring voor te leggen aan de Belastingdienst. Wat betreft de beoordelingstermijn hiervoor wordt gemikt op zes weken.
Wanneer er wordt gewerkt met een door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst, zullen werkgevers niet meer hoeven de bewijzen dat er sprake is van werknemerschap en werkgeverschap. Als er incidenteel van de overeenkomst wordt afgeweken, worden er geen consequenties geknoopt aan voor de zekerheid dat er geen sprake is van het werknemer- en werkgeverschap. Wiebes’ bedoeling is dat de wijzigingen per 1 januari 2016 van kracht zullen gaan.

TIP: Meer weten over de nieuwe regels voor het inhuren van zzp’ers? Laat u in één dag bijpraten tijdens de workshop Risicoloos contracteren van een zzp’er op 2 juni.

Reageer op dit artikel