nieuws

‘Hoge inkomens de dupe van WWZ’

Arbeidsrecht

‘Hoge inkomens de dupe van WWZ’

De nieuwe ontslagregels volgens de WWZ zijn vooral nadelig voor de hoge inkomens, stelt Aon Hewitt. “Mensen met hoge inkomens zullen een deel van hun transitievergoeding moeten inzetten als aanvulling op de WW-uitkering.”

Dit zegt Frank Driessen, chief commercial officer, bij de afdeling Retirement & Financial Management van Aon Hewitt. Volgens eigen berekeningen van de adviesorganisatie op het gebied van HRM en outsourcing moeten mensen met een hooginkomen om ronde te blijven komen na ontslag twee keer zo snel een nieuwe baan vinden als mensen met lagere inkomens. Dat is volgens Aon Hewitt het gevolg van de nieuwe WWZ-regels voor ontslagvergoedingen en WW-uitkeringen. “De maatregelen volgen op andere recente wetswijzigingen die hogere inkomens eveneens onevenredig hard raakten.”

Aon Hewitt berekende voor verschillende leeftijden en inkomensniveaus hoe lang een ontslagen werknemer van een inkomen van 75 procent van het laatste salaris kan rondkomen. Daarbij is uitgegaan van de wettelijke WW-uitkering en de volledige inzet van de transitievergoeding.

Tabel: duur inkomensvoorziening na ontslag (in maanden)

Ontslagleeftijd Dienstjaren Jaarsalaris (in euro)
< 48.000 75.000 100.000 150.000
40 15 28 22 19 15
45 15 33 25 21 17
50 25 44 35 31 25
55 25 61 40 34 28

Uit de berekeningen blijkt dat een 50-jarige werknemer met een jaarlijks inkomen van 48.000 euro of lager die na 25 dienstjaren wordt ontslagen, bijna vier jaar kan rondkomen van de WW-uitkering en de transitievergoeding. Bij een inkomen van 150.000 euro is dat iets meer dan twee jaar.

Transitievergoeding hoge inkomens

Hoge inkomens hebben bij ontslag een dubbel nadeel, stelt Aon Hewitt. “In de eerste plaats ontvangen zij geen WW-uitkering over het salaris boven 52.000 euro. Daarnaast daalt hun ontslagvergoeding, die voortaan transitievergoeding heet. De maximale vergoeding bedraagt 75.000 euro of een jaarsalaris voor werknemers met een jaarlijks inkomen boven dat bedrag.”

“De meeste mensen zullen de transitievergoeding gebruiken als inkomensvoorziening na ontslag,” voorspelt Frank Driessen, chief Commercial Officer bij de afdeling Retirement & Financial Management van Aon Hewitt. “Mensen met een hoger inkomen zullen de vergoeding bovendien ook al moeten inzetten tijdens de WW-periode. De WW-uitkering bedraagt maximaal zo’n 36.000 euro op jaarbasis. Inkomens tot 50.000 euro kunnen na ontslag van de WW-vergoeding rondkomen, maar de hogere inkomens niet. De hoge inkomens zullen een deel van hun transitievergoeding moeten inzetten als aanvulling op hun WW-uitkering.”

Ook al minder pensioen

Werknemers komen na een WW-uitkering in de bijstand terecht. “Zij krijgen pas daadwerkelijk een bijstandsuitkering als de eigen middelen grotendeels zijn benut. Ook daarbij leveren de hogere inkomens in,” stelt Driessen. Hij wijst erop dat mensen met een inkomen boven 100.000 euro sinds 1 januari 2015 ook al minder pensioen mogen opbouwen.

Lees ook: werkgever kent gevolgen nieuwe pensioenregels niet

“Nog geen drie procent van alle Nederlandse werknemers verdient meer dan 75.000 euro. Je kunt je dus afvragen wat nou werkelijk het effect van deze maatregelen is. De nadelen voor deze groep zijn bedenkelijk groot. Al met al heeft dit veel weg van symboolpolitiek.”

Tip! Meld u nu aan voor de workshop Het nieuwe ontslagrecht in de praktijk.

 

 

Reageer op dit artikel