nieuws

Ontslagvergoeding voor weigerende machtsmisbruiker?

Arbeidsrecht

Ontslagvergoeding voor weigerende machtsmisbruiker?

Een stichting raakt in conflict met hun ‘machtsmisbruikende’ directeur. Krijgt hij een ontslagvergoeding mee?

Een directeur is eind 2010 in dienst getreden bij een stichting. In 2015 klagen de medewerkers van de stichting over de directeur bij de raad van toezicht. De medewerkers zien geen toekomst meer in de samenwerking na wat er de afgelopen jaren is gebeurd. De directeur maakt zich volgens hen schuldig aan machtsmisbruik, seksuele intimidatie en het uitspelen van personeel. De raad van toezicht stuurt de directeur op betaald verlof en voert gesprekken met een gemachtigde, die de raad bijstaat in het conflict met de directeur.

Lees ook: Zo stelt u beleid op rond seksuele intimidatie

De raad van toezicht wil de directeur per 1 april 2015 ontslaan. De directeur laat via zijn gemachtigde per brief weten dat hij het niet eens is met het ontslag. De feitelijke grondslag ontbreekt. Bovendien is de directeur niet deugdelijk gehoord en wil hij weer volledig zijn functie hervatten.
Enkele weken later wordt hij gevraagd de vergadering van de raad bij te wonen vooral om duidelijkheid te verschaffen over het ontslag. De directeur weigert, ook omdat de gemachtigde niet kan. Tijdens de vergadering wordt besloten de man te ontslaan. Er is volgens de stichting een verandering in de omstandigheden: het personeel heeft het vertrouwen opgezegd en er is sprake van een gespannen sfeer en onwerkbare situatie.

De kantonrechter stelt al snel dat een vruchtbare samenwerking voorbij is en bevestigt dat er sprake is van een verandering van omstandigheden. De rechter verwijt de stichting dat zij onzorgvuldig onderzoek heeft gedaan naar het disfunctioneren van de directeur en hem geen degelijk verbetertraject is geboden. Dit is geen grond voor ontbinding.
Verder heeft ze geen pogingen ondernomen om de boel te sussen. De kantonrechter oordeelt verder dat de stichting onvoldoende heeft bewezen dat er sprake was van seksuele intimidatie. Ondanks dat de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden, krijgt de directeur toch een ontslagvergoeding van 35.000 euro.

Rechtbank Gelderland
2 juni 2015
ECLI:NL:RBGEL:2015:3641

Reageer op dit artikel