nieuws

Staande voet voor hulp aan diefstal?

Arbeidsrecht

Staande voet voor hulp aan diefstal?

Een medewerker werkt onbewust mee aan diefstal door zijn chef. Blijft ontslag op staande voet overeind?

Een werknemer krijgt op een zaterdag de opdracht om een zestal vrachtwagens te beladen met cacaobonen. De vrachtwagens dienen gewogen te worden en de werknemer moet de zaken administratief afhandelen. Op diezelfde dag komt ook een zevende vrachtwagen langs van een niet reguliere vervoerder. Zijn leidinggevende had hem dit doorgegeven en het wegen en de administratie zou later gebeuren, dus zo gezegd zo gedaan. Deze werkwijze was volgens de werknemer wel eens eerder toegepast.

TIP: Lees meer jurisprudentie over ontslag op staande voet bij diefstal op PW De Gids Vakbase. 

Ontslag op staande voet?

Op de maandag wordt de werknemer op het matje geroepen en hem wordt gevraagd of er op de zaterdag nog bijzonderheden waren, waarop de werknemer antwoordt dat er niks bijzonders was gebeurd. Alles was volgens hem volgens planning gegaan. Na het tonen van videobeelden waarop te zien is dat er een zevende vrachtwagen beladen werd, bekent de werknemer dat hij wist dat het om een ongebruikelijke lading ging. Daarop verklaart hij dat hij “het haasje is”,“er iets niet klopte” en dat “de grote vissen buiten schot blijven”. De werknemer wordt daarop gevraagd of hij door de leidinggevende onder druk was gezet, maar hij ontkent dit. Volgens de werknemer was er geen reden om te twijfelen aan de (extra) opdracht van zijn leidinggevende. Toch is de werkgever niet overtuigd. De werknemer krijgt ontslag op staande voet wegens diefstal en stapt naar de kantonrechter.

Lees ook: Top 10 redenen voor ontslag op staande voet

Grote vissen

De kantonrechter is van oordeel dat onvoldoende is komen vast te staan dat de werknemer bewust heeft meegewerkt aan een vermeende diefstal. Hij had het vermoeden dat er iets mis wat met deze opdracht, en er iets niet klopte, maar werkte toch argeloos mee. Er is geen sprake van een dringende reden tot ontslag. Wel is er een verandering in omstandigheden. Zo heeft de werknemer het vertrouwen geschaad door eerst te ontkennen dat er iets bijzonders op de zaterdag was gebeurd. Bovendien worden vrachtwagens zonder uitzondering altijd gewogen en vindt er administratie plaats. Dat heeft de werknemer in dit geval verzuimd te doen. En de opmerkingen van de werknemer inzake de grote vissen, doet denken dat hij toch meer wist dan hij in al zijn onschuld ontkende. Het is voor de kantonrechter dan ook duidelijk dat de werkgever geen vertrouwen meer heeft in de werknemer. Hij wordt daarop ontslagen zonder vergoeding.

Bron: Rechtbank Amsterdam
26 mei 2015
ECLI:NL:RBAMS:2015:3233

Reageer op dit artikel