nieuws

Medewerker kinderopvang strenger gescreend

Arbeidsrecht

Medewerker kinderopvang strenger gescreend

Werknemers in de kinderopvang worden voortaan nog strenger gescreend op strafbare feiten.

De Tweede Kamer stemde dinsdag in met een aanpassing in de Wet kinderopvang om medewerkers in de kinderopvang dagelijks te screenen op het plegen van strafbare feiten. Daarin worden alle medewerkers die over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moeten beschikken, opgenomen een personenregister. De aanpassing, uit de koker van minister Asscher moet de veiligheid van jonge kinderen vergroten. Als ook de Eerste Kamer akkoord gaat met deze verandering in de Wet kinderopvang, moet het 1 mei 2016 ingaan.

Om medewerkers continu te kunnen screenen is inzicht nodig in de dagelijks werkzame mensen in de kinderopvang. Momenteel zijn de gegevens die werkgevers aanleveren niet altijd volledig of actueel. Ook zijn er van stagiares, vrijwilligers, uitzendkrachten en zelfstandigen vaak geen gegevens bekend, zodat zij buiten de screening vallen. De inschrijving in het personenregister wordt zo een voorwaarde om te kunnen werken in de kinderopvang.

Lees ook: Vaker verklaring goed gedrag geweigerd

Sinds de Amsterdamse zedenzaak zijn de regels voor het werken in de kinderopvang aangescherpt. Sinds 1 maart 2013 worden de huidige medewerkers in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk continu gescreend op strafbare feiten. Dat betekent dat er dagelijks wordt gecontroleerd of werkenden in de branche nieuwe strafrechtelijke gegevens op hun naam hebben staan. Is dat het geval, dan gaat er via de de toezichthouder een signaal naar de werkgever. Wanneer de werknemer geen nieuwe VOG krijgt, betekent dat ontslag. De VOG is immers een voorwaarde om te mogen werken in de kinderopvang. In twee jaar tijd zijn er 140 van deze signalen verzonden, wat bijna in ieder geval leidde tot ontslag.

Volgens minister Asscher moeten de nieuwe regels ook zorgen voor een afname van administratie voor werkgevers. Zo zal een medewerker niet meer steeds bij wisseling van werkgever een nieuwe VOG hoeven aan te vragen en zal de werkgever de VOG van de medewerkers niet meer in zijn administratie hoeven op te nemen.

Reageer op dit artikel