nieuws

Klijnsma: keuze tussen vast en variabel pensioen

Arbeidsrecht

Klijnsma: keuze tussen vast en variabel pensioen

Werknemers die pensioen opbouwen via een premie- of een kapitaalovereenkomst moeten zelf een afweging kunnen maken tussen een vast of een variabel pensioen. Daarvoor heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma het wetsvoorstel ‘Variabele pensioenuitkering’ ingediend bij de Tweede Kamer.

Klijnsma vindt het van groot belang dat werknemers hun eigen keuze kunnen maken. Om te voorkomen dat mensen daarbij ongewenste beleggingsrisico’s nemen en de pensioenvoorziening in gevaar komt, heeft ze dit wetsvoorstel ingediend.

Keuze vast of variabel

Zo’n 1 miljoen werknemers hebben een premie- of kapitaalovereenkomst. Een aantal dat de laatste jaren snel toeneemt. Op dit moment zijn zij verplicht hun opgebouwde kapitaal op de pensioendatum om te zetten in een vast pensioen. Dit pensioen is gegarandeerd. De rentestand op het moment van pensionering bepaalt grotendeels de hoogte van het pensioen. Doordat de rente momenteel historisch laag is, zijn de pensioenen dat nu ook.

Klijnsma biedt deze deelnemers met haar wetsvoorstel de keuze tussen een vast- en een variabel pensioen, of een combinatie daarvan. Dit stelt deelnemers in staat zelf de hoogte van het pensioen en de daaraan verbonden risico’s te bepalen.

Meer inspraak

Eerder bleek ook al dat werknemers meer inspraak willen hebben in het eigen pensioen. Daarbij denken ze vooral aan de mate waarin er sprake is van risicovolle beleggingen en de mogelijkheid om te sparen voor een vervroegd pensioen. Werknemers zijn zich er dan ook zeer van bewust dat het pensioen geen zekerheid meer is.

De beoogde invoeringsdatum van het wetsvoorstel ‘Variabele pensioenuitkering’ is 1 juli 2016.

Tip: Wilt u op de hoogte blijven van alle wijzigingen rondom het pensioen? Kom naar de Masterclass Verandering van Pensioentijdperk op 12 december. 

Bron: rijksoverheid.nl

Reageer op dit artikel