nieuws

Register Participatiewet online

Arbeidsrecht

Register Participatiewet online

Het UWV heeft het doelgroepregister uit de Participatiewet online gezet. Werkgevers kunnen nu meteen checken of een sollicitant of werknemer hierin is opgenomen. 

Het werkgeversportaal is een aparte, beveiligde omgeving voor werkgevers op de site van uitkeringsinstantie UWV die het register beheert. In het landelijke doelgroepregister staan alle mensen die in aanmerking komen voor een baan uit de banenafspraak. De banenafspraak vloeit voort uit de Participatiewet, die als doel heeft mensen met een ziekte of handicap of een bijstandsuitkering sneller en gemakkelijker aan het werk te helpen. Werkgevers moeten tot 2026 in totaal 100.000 extra banen realiseren en de overheid 25.000. Wajongers en mensen die op de wachtlijst staan voor de sociale werkvoorziening komen als eerste voor deze banen in aanmerking.

Werkgevers kunnen een account aanmaken op de site van het UWV. Ook de werkzoekenden zelf kunnen kijken of ze in het register zijn opgenomen; dit kan via Mijn UWV op de site van het UWV.

participatiewet

Uitvoering Participatiewet eenvoudiger

In maart van dit jaar heeft de ministerraad ingestemd met een wetsvoorstel dat het voor werkgevers die banen beschikbaar stellen voor mensen met een arbeidsbeperking, duidelijker maakt op welke voorzieningen ze een beroep kunnen doen. Nu maakt het nog een verschil of iemand uit de doelgroep van de Participatiewet afkomstig is van het UWV of via de gemeente naar een plek op de arbeidsmarkt wordt geholpen. In het nieuwe wetsvoorstel worden de verschillen bij het afsluiten van no-riskpolissen en het aanbieden van mobiliteitsbonussen voor de doelgroep opgeheven. Naar verwachting treden deze wijzigingen op 1 januari volgend jaar in.

Meer weten over de Participatiewet? Kijk op PW. Vakbase.

 

Reageer op dit artikel