nieuws

Verstoorde arbeidsverhouding in klein bedrijf: wat nu?

Arbeidsrecht

Verstoorde arbeidsverhouding in klein bedrijf: wat nu?

Een werkgever heeft een waslijst met klachten over een monteur. Maar de rechter schuift alles terzijde, omdat er niets is vastgelegd. De arbeidsverhouding is wel verstoord, maar wat als herplaatsing niet mogelijk is?

Een onderhoudsmonteur krijgt na een contract voor bepaalde tijd, per 1 juni 2014 een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Hij heeft een dienstverband van 16 uur per week. Medio 2015 zijn er wat incidenten tussen de werkgever en de onderhoudsmonteur. Zo bestelt de werknemer zonder overleg een dure laskap voor zijn werkzaamheden, omdat er geen goede afzuiginstallatie aanwezig is. Ook is volgens de werkgever het werktempo van de werknemer te laag, vult hij te weinig uren in op werkbonnen en belt hij regelmatig privé in werktijd. Verder heeft de monteur de werkgever op onacceptabele wijze bejegend toen hij hem aansprak op zijn werktempo.

Wanneer hij zonder toestemming enkele uren verlof opneemt, is voor de werkgever de maat vol. De onderhoudsmonteur wordt op non-actief gezet en na een week krijgt hij al een vaststellingsovereenkomst voorgelegd.

Niets schriftelijk vastgelegd

De man weigert dit voorstel, waarop de zaak bij de kantonrechter belandt. Er is volgens de werkgever sprake van discfunctioneren, verwijtbaar handelen en een verstoorde arbeidsverhouding. De werkgever toont de waslijst met klachten, maar volgens de kantonrechter is er niets schriftelijk vastgelegd in een dossier. Een schriftelijke verklaring van een klant, die een klacht had over de monteur, wordt terzijde geschoven omdat de klant een vriend was van de werkgever. Bovendien ontkent de werknemer dat hij zich op een ongemotiveerde manier heeft uitgelaten naar deze klant. Ook de andere verwijten van de werkgever worden door de kantonrechter ontkracht. De werkgever weet de verwijten steeds niet te onderbouwen.

De kantonrechter gaat wel mee in de klacht van de werkgever dat de onderhoudsmonteur veelvuldig privé telefoneert, maar dit is volgens hem geen voldragen verwijt om een ontslaggrond te dragen. Over de kwestie met de laskap wilde de werknemer zelfs tot een compromis komen en de werkgever betalen voor dit beschermingsmiddel. De kantonrechter vindt het opmerkelijk dat de werkgever geen weerwoord heeft op de kritiek dat er geen deugdelijke afzuiginstallatie aanwezig is. De verwijten van de werkgever zijn volgens de rechter niet ernstig genoeg.

Verstoorde arbeidsverhouding: herplaatsing?

Wel erkent de werknemer tijdens de zitting dat er sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding (g-grond). Herplaatsing is in deze zeer kleine onderneming (drie werknemers) niet mogelijk. Omdat de zogenoemde g-grond slaagt, ontbindt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst en kent de werknemer een transitievergoeding toe.

Bron: Rechtbank Limburg

6 november 2015

ECLI:NL:RBLIM:2015:9608

Reageer op dit artikel