nieuws

Ontslag om wederzijdse irritaties: terecht?

Arbeidsrecht

Ontslag om wederzijdse irritaties: terecht?

Een tandarts wil van een zieke werknemer af, omdat de arbeidsverhouding verstoord is. Geldt er een opzegverbod?

Een medewerker tandtechniek heeft bij een tandarts een contract voor bepaalde tijd gekregen. Na enkele maanden ontstaan er al irritaties en is de arbeidsverhouding tussen de werkgever en de medewerker verziekt. Na een half jaar meldt de werknemer zich ziek.
De werkgever wil van de medewerker af en verzoekt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst tussen de partijen op een zo’n vroeg mogelijkste datum te ontbinden. De werkgever doet daarom een beroep op artikel 7:671b van het Burgerlijk Wetboek (BW), omdat hij de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet tussentijds kan opzeggen.
Er is volgens de werkgever sprake van een verstoorde arbeidsverhouding. Verder is herplaatsing binnen het bedrijf onmogelijk. Ook de werknemer erkent tijdens de zitting dat er geen basis is meer voor samenwerking.
De arbeidsverhouding is volgens de medewerker ook verstoord. Wel wordt geconstateerd dat de werknemer geen verwijt treft inzake de verstoorde arbeidsverhouding.
In eerste instantie bekijkt de kantonrechter of er sprake is van een opzegverbod. De werknemer heeft zich immers ziek gemeld en is ongeschikt tot het verrichten van arbeid.
Volgens de kantonrechter houdt de ontbinding van de arbeidsovereenkomst geen verband met de ziekte van de werknemer. Bovendien erkent de werknemer dat er een verstoorde arbeidsverhouding is ontstaan en dat hij ook niet meer wil terugkomen bij de werkgever.
Er zit voor de kantonrechter niets anders op dan de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Zowel werkgever als medewerker geven namelijk aan dat er geen grond is voor een verdere vruchtbare samenwerking. De werkgever geeft ook aan dat hij het verzoek tot ontbinding niet zal intrekken. De partijen komen tijdens de zitting ook een beëindigingsvergoeding van ruim negenduizend euro overeen. Wel dienen de partijen hun eigen proceskosten te dragen. Verder melden werkgever en medewerker dat zij afstand doen van het recht om in hoger beroep te gaan.
Rechtbank Noord-Holland
17 december 2015
ECLI:RBNHO:2015:11474
Reageer op dit artikel