nieuws

Opvolger VAR: 3 tips voor zzp-contracten

Arbeidsrecht

Opvolger VAR: 3 tips voor zzp-contracten

Nu de VAR bijna verleden tijd is, moet HR leren werken de opvolger VAR: het nieuwe zzp-contract van de Wet DBA. 3 tips.

Er liggen nog wel wat weekendjes tussen, maar 1 mei staat al snel voor de deur. Dan verdwijnt de huidige belastingtoets voor zzp-ers, de VAR-verklaring, en zal HR moeten leren werken met de opvolger VAR: de modelovereenkomsten van de Wet DBA.
Er is nog veel onduidelijk over de opvolger VAR, maar de Belastingdienst werkt aan een handreiking voor de Wet DBA die duidelijkheid moet scheppen over hoe werkgevers fiscale risico’s kunnen uitsluiten. En: waar de nieuwe zzp-overeenkomsten uiteindelijk op worden getoetst. Tot die tijd kunnen werkgevers wel al het een en ander in gang zetten voor een goede voorbereiding op de opvolger VAR. Arbeidsrechtadvocaat Ruben Moonen van Pellicaan advocaten geeft alvast drie tips.

1. Benoem een verantwoordelijke voor de flexibele arbeidspool

Het is volgens Moonen zeker aan te raden om één persoon binnen de HRM-afdeling verantwoordelijk te maken voor de flexibele inzet van personeel. ‘Deze medewerker kan zich naast de relatie met opdrachtnemers onder de DBA ook bezighouden met flexibiliteit van werknemers en de correcte toepassing van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ)’, zegt Moonen.
Wanneer er één persoon is die alle HRM-vraagstukken rond de inzet van flexibele krachten in zijn of haar portefeuille heeft, kan deze op regelmatige basis controleren hoe het met alle contracten gesteld is en op tijd actie ondernemen wanneer dat nodig is.

2. Beoordeel elke inzet van zzp’ers gestructureerd op basis van een vast draaiboek

Het opstellen van een draaiboek kan helpen bij het gestructureerd en kritisch beoordelen van de inhuur van flexibele krachten. Moonen: ‘Maak een lijst van alle informatie die over elke zelfstandige bekend moet zijn bij het beoordelen van de arbeidsrelatie via de via de opvolger VAR: de modelovereenkomst. Controleer voor elke zelfstandige of deze aan de opgestelde eisen voldoen.’ Steeds wanneer de organisatie een nieuwe zzp’er wil inzetten, moet dit draaiboek gevolgd worden. Een dergelijk draaiboek garandeert dat bij elke inzet van zelfstandigen dezelfde controles worden uitgevoerd, welke afdeling daartoe ook het initiatief neemt. Fouten kunnen zo worden voorkomen.
Deze controles komen er eigenlijk op neer dat de opdrachtgever aan de opdrachtnemer vergelijkbare vragen stelt als die de fiscus ook al stelde, als voorwaarde voor het verstrekken van een VAR-verklaring.

3. Maak een overeenkomst van opdracht op maat voor de organisatie

Wanneer op basis van het draaiboek wordt besloten gebruik te maken van de diensten van een zelfstandige, maak dan een overeenkomst van opdracht op maat voor de organisatie. Moonen: “Op de website van de Belastingdienst zijn algemene overeenkomsten te downloaden. Echter: die dekken echter vaak niet de exacte situatie af.’ Voor de precieze afdekking van risico’s zullen werkgevers echter nog even moeten wachten op wat de Belastindienst te zeggen heeft over de invulling van de opvolger VAR.

Meer tips? Download de gratis whitepaper Soepel van start met de Wet DBA – 5 tips

Reageer op dit artikel