nieuws

Ontslag met terugwerkende kracht: geldig?

Arbeidsrecht

Een café komt in andere handen, maar de nieuwe eigenaar wil niet met alle personeelsleden verder, zo blijkt later. Hij zegt met terugwerkende kracht de arbeidsovereenkomst van een werkneemster op. Wat zegt de rechter?

Ontslag met terugwerkende kracht: geldig?

Een café wordt per 1 november 2015 overgenomen door een andere partij. Enkele arbeidsovereenkomsten blijven in stand, andere worden opgezegd, al dan niet via een vaststellingsovereenkomst. Een werkneemster stuurt op 30 oktober een WhatsApp-bericht naar haar bedrijfsleider dat zij op 2 november niet kan komen werken wegens een sterfgeval. De bedrijfsleider meldt dat dit akkoord is samen met een vaag bericht met de strekking dat er zogenoemde papieren moeten worden ondertekend.

Na overname: geen dienstverband?

De werkneemster krijgt daarop een ongedateerde vaststellingsovereenkomst voorgelegd waarbij de arbeidsovereenkomst per 31 oktober 2015 is opgezegd. Er zal tevens een transitievergoeding worden betaald. De vaststellingsovereenkomst wordt echter niet ondertekend. Enkele dagen later op 5 november meldt de werkneemster zich voor haar dienst bij haar bedrijfsleider. Volgens het rooster moet ze om 11.00 beginnen. De bedrijfsleider zegt dat ze niet hoeft te komen, omdat er geen dienstverband is. Daarna stuurt de gemachtigde van de werkneemster in december 2015 en in januari 2016 een brief waarop loonaanspraak wordt geëist. De nieuwe werkgever betwist aansprakelijkheid, waarna de zaak bij de rechter belandt.

Beschikbaar stellen voor werk

De werkneemster eist loondoorbetaling, omdat zij nog steeds in dienst is. Ze vindt dat er door een overgang van de onderneming onverkort rechten en verplichtingen zijn die de nieuwe werkgever moet nakomen. De kantonrechter constateert dat het café is blijven bestaan op hetzelfde adres en onder bijna dezelfde handelsnaam. De inventaris is nagenoeg identiek, en ook een deel van het personeel is meegegaan in de nieuwe constellatie. De kantonrechter oordeelt daarom dat er sprake is van overgang van onderneming.

De nieuwe eigenaar meldt dat als hij had geweten dat hij al het personeel had moeten overnemen, de zaak niet had overgenomen. Verder zegt hij dat pas per januari 2016 duidelijk werd dat de werkneemster zich beschikbaar stelde voor werk. De werkneemster liet op 5 november al via de toenmalige bedrijfsleider weten dat zij zich beschikbaar stelde. En dat de vaststellingsovereenkomst niet werd ondertekend, valt onder het risico van de werkgever. De kantonrechter concludeert dat de nieuwe werkgever het loon over drie maanden moet doorbetalen.

Rechtbank Limburg
16 februari 2016
ECLI:NL:RBLIM:2016:1315

TIP! Wilt u in één dag op de hoogte zijn van recente en komende wetswijzigingen en ontwikkelingen op het gebied van HR? Meld u dan snel aan voor de HR Actualiteitendag op 11 oktober.  

 

Reageer op dit artikel