nieuws

Aanzegvergoeding mee bij twijfelachtige verlenging?

Arbeidsrecht

Een werknemer krijgt contractverlening, die zijn werkgever later weer intrekt. Krijgt hij een aanzegvergoeding mee?

Aanzegvergoeding mee bij twijfelachtige verlenging?

Een vrouw is in november 2014 in dienst getreden als medewerkster klantenservice. Ze krijgt een jaarcontract, maar begin oktober 2015 wordt haar een aanbod gedaan een jaar te verlengen. Een week na dit aanbod meldt de vrouw zich ziek. De ziekmelding vindt die maand twee keer plaats. Daarop laat de werkgever weten de arbeidsovereenkomst toch niet te verlengen. Het contract eindigt dus twee weken later van rechtswege.

Aanzegvergoeding mee?

De medewerkster stapt naar de rechter en eist een aanzegvergoeding naar rato. Ze heeft namelijk pas twee weken voordat haar arbeidsovereenkomst zou eindigen het bericht gehad dat er niet verlengd zou worden. De werkgever is van mening dat er geen aanzegvergoeding verschuldigd is. De medewerkster had ruim een maand eerder te horen gekregen dat zij mocht blijven, maar dat zij zelf niet wilde verlengen. Bij brief heeft de werkgever de woorden van de medewerkster bevestigd. Zij is na de tweede ziekmelding ook niet meer op het werk verschenen.

De kantonrechter concludeert dat er begin oktober 2015 een voorstel voor verlenging van het contract is aangeboden aan de werkneemster en dat dit voorstel twee weken later is ingetrokken. Tijdens de zitting betwist de werkgever nogmaals dat zij niet degene is geweest die het contract wilde beëindigen, maar de brief naar de medewerkster toont toch een geheel andere strekking. Zo staat er in de brief: “gezien uw handelen van heden ochtend en uw bijkomende gedragingen heeft ons doen besluiten uw arbeidsovereenkomst niet te verlengen”. Voor de kantonrechter is het duidelijk dat de werkgever niet wilde verlengen. En wanneer in eerste instantie wel en later toch niet de arbeidsovereenkomst zou worden verlengd, geldt dus in dit geval de laatste aanzegging.

Naar rato

Omdat de laatste aanzegging twee weken voor het einde van de arbeidsovereenkomst werd gedaan, moet de werkgever een aanzegvergoeding betalen naar rato. De werkgever wordt veroordeeld in de proceskosten en moet een aanzegvergoeding van bijna duizend euro betalen aan de medewerkster.

Bron: Rechtbank Oost-Brabant
9 maart 2016
ECLI:NL:RBOBR:2016:1526

Zie ook: arbeidsovereenkomst: welke mogelijkheden heeft een werkgever

Reageer op dit artikel