nieuws

Fictieve dienstbetrekking uitsluiten: 6 tips

Arbeidsrecht

Fictieve dienstbetrekking uitsluiten: 6 tips

Een fictieve dienstbetrekking voorkomen. Dat is het doel van de Wet DBA. Hoe doet u dat? 6 tips.

De hele Wet DBA is gestoeld op het voorkomen van een arbeidsrelatie. De fictieve dienstbetrekking uitsluiten is een belangrijke taak van de wet. Bij het overeenkomen van een modelovereenkomst moeten zowel opdrachtgever als –nemer goed opletten. De Belastingdienst zette een aantal veelgestelde vragen over het voorkomen van een fictieve dienstbetrekking op een rij.

1 Hoe kunt u als opdrachtgever voorkomen dat de arbeidsrelatie als een fictieve dienstbetrekking voor aanneming van werk wordt gezien?

De opdrachtgever moet aannemelijk maken dat de zzp’er werkzaam is als zelfstandig ondernemer. Belangrijk daarbij is wat de opdrachtgever zelf kan zien, toetsen en beïnvloeden. Het is dus niet nodig om te vragen naar verklaringen van anderen.

2 U wilt een fictieve dienstbetrekking voor aanneming van werk of tussenkomst uitsluiten. Dan is het belangrijk dat de zzp’er meerdere opdrachtgevers heeft. Hoe bewijst u dat?

Voor het uitsluiten van deze fictieve dienstbetrekkingen is het inderdaad onder meer van belang dat de zzp’er meerdere opdrachtgevers heeft. U moet dat als opdrachtgever zelf vaststellen. Wat de zzp’er, accountant of adviseur verklaart, is niet van belang. Het gaat er dus om dat u:

a. met de zzp’er afspreekt dat hij voor meerdere opdrachtgevers mag en kan werken
b. zelf in de gaten houdt dat de zzp’er niet langdurig en hoofdzakelijk alleen voor u werkt

3 De zzp’er maakt gebruik van een modelovereenkomst. Er is geen gezagsverhouding tussen hem en de opdrachtgever. Kan hij nog wel een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer krijgen?

Ja, dat kan. Maar zo’n reiskostenvergoeding is alleen onbelast bij een (fictieve) dienstbetrekking.

Als de zzp’er werkt volgens een modelovereenkomst, is er juist geen sprake van een dienstbetrekking. Als er dan ook geen sprake is van een fictieve dienstbetrekking, is de reiskostenvergoeding belast. In de aangifte inkomstenbelasting geeft hij dan aan welke kosten hij heeft gemaakt en welke vergoedingen hij heeft ontvangen.

4 U hebt als opdrachtnemer een modelovereenkomst gesloten met de zzp’er. Mag hij deze overeenkomst voor u als opdrachtgever gebruiken voor de periode van een jaar?

Als de zzp’er werkt volgens de geel gemarkeerde bepalingen van de modelovereenkomst en er geen sprake is van een fictieve dienstbetrekking, maakt de periode niet uit. De zzp’er moet wel vastleggen, bijvoorbeeld in de opdrachtbevestiging, volgens welke modelovereenkomst (kenmerknummer) hij in die periode werkt.

Let op! U hoeft alleen een modelovereenkomst te gebruiken als u twijfelt over de arbeidsrelatie en u zeker wilt weten dat er geen sprake is van loondienst. Het gebruik van een modelovereenkomst is niet verplicht.

Lees ook: Opvolger VAR: 3 tips voor zzp-contracten

5 Verdwijnen de fictieve dienstbetrekkingen voor gelijkgestelden, thuiswerkers en artiesten?

Deze drie fictieve dienstbetrekkingen verdwijnen niet, maar vanaf 1 mei 2016 kunnen opdrachtgever en zzp’er er samen voor kiezen om de fictieve dienstbetrekkingen voor thuiswerkers en gelijkgestelden uit te sluiten. Dat geldt ook voor bepaalde artiesten die optreden op basis van een overeenkomst van korte duur.

De gezamenlijke keuze moet blijken uit de afspraken die de opdrachtgever en de opdrachtnemer vóór de eerste betaling hebben vastgelegd. In de algemene modelovereenkomsten is hiervoor al een voorbeeldbepaling opgenomen. Met het opnemen hiervan spreekt u dus af dat de opdrachtgever geen loonheffingen inhoudt en betaalt, maar dat de zzp’er zelf inkomstenbelasting betaalt over zijn inkomsten. Voor de zzp’er betekent deze keuze ook dat hij niet verzekerd is voor de werknemersverzekeringen (werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid).

6 Verdwijnt de fictieve dienstbetrekking voor commissarissen?

Er zijn plannen om de fictieve dienstbetrekking voor commissarissen te laten vervallen vanaf 1 januari 2017. Vanaf 1 mei 2016 is alvast goedgekeurd dat commissarissen niet meer verplicht in fictieve dienstbetrekking zijn. U kunt er nog wel voor kiezen. (Bron: Over Salaris)

TIP: Meer weten? Kom naar de cursusdag De Wet DBA en het risicoloos contracteren van een zzp’er op 15 november

 

Reageer op dit artikel