nieuws

Ontslag door onbeschofte gemachtigde?

Arbeidsrecht

Ontslag door onbeschofte gemachtigde?

Een zieke werknemer laat een kennis de contacten met de werkgever onderhouden. Maar dat pakt verkeerd uit.

Na ruim tien jaar voor een modebedrijf te hebben gewerkt, wordt een werkneemster in juni 2015 wegens ziekte arbeidsongeschikt. De zus van een vriendin treedt voor haar op als gemachtigde en onderhoudt alle contacten met de werkgever.

Ze noemt hen ‘heks’ en ‘klootzak’

Na enkele weken wordt deze gemachtigde echter steeds onbeschofter in haar uitingen. De HR-manager, de advocaat van de werkgever en de bedrijfsarts krijgen er van langs in mails vol beledigingen. Zo noemt ze de HR-manager in een e-mail een stoorzender en een vrouw met weinig hart voor het personeel. Later noemt ze haar een heks. De advocaat is volgens haar ‘een klootzak aan de telefoon, stoer op papier en schijnheilig aan de lijn’. De werkgever is volgens haar de belichaming van slecht werkgeverschap.

In januari 2016 is voor de werkgever de maat vol. Een onderzoek door de bedrijfsarts wordt al na enkele minuten gestaakt door wangedrag van de gemachtigde. Het bedrijf legt de werkneemster een loonsanctie op omdat ze haar gemachtigde niet tot de orde heeft geroepen. In mei 2016 vraagt de werkgever om ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Niet verwijtbaar door excuusbrief

De kantonrechter vindt dat de werkneemster zich eerder had moeten distantiëren van het onbeschofte gedrag van haar gemachtigde. Maar de rechter heeft er begrip voor dat haar psychische problemen het bewaken van de eigen grenzen lastig maakten. De werkneemster heeft hulp gezocht voor haar problemen. In september 2015 heeft zij zich aangemeld voor behandeling, maar ze heeft tot maart 2016 op de wachtlijst gestaan.

In april heeft zij gebroken met haar gemachtigde en een excuusbrief geschreven aan zowel haar werkgever als diens advocaat. De kantonrechter vindt daarom niet dat de werkneemster dermate verwijtbaar heeft gehandeld dat dit haar haar baan moet kosten. Het ontbindingsverzoek wordt afgewezen.

Blijft de loonstop overeind?

Blijft over de loonstop die de werkgever vanaf 13 januari heeft opgelegd. De werkneemster wil dat die met terugwerkende kracht ongedaan wordt gemaakt. Daar gaat de kantonrechter niet in mee. Doordat de werkneemster er zelf voor heeft gekozen om haar gemachtigde mee te nemen naar de bedrijfsarts, heeft zij er zelf voor gezorgd dat dit onderzoek is gefrustreerd. Pas na een nieuw onderzoek op 19 mei heeft de werkneemster weer recht op loon.

Rechtbank Noord-Holland
26 mei 2016
ECLI:NL:RBNHO:2016:4418

TIP: Hoe zorgt u dat het conflict beheersbaar blijft? Lees het artikel 5 tips: mediation bij arbeidsconflict. 

Reageer op dit artikel