nieuws

Ontslag om bedrijfseconomische reden terecht?

Arbeidsrecht

Ontslag om bedrijfseconomische reden terecht?

Een stichting ontslaat een werknemer om bedrijfseconomische reden. De rechter zet daar zijn vraagtekens bij.

Een stichting verkeert een aantal jaren in zwaar financieel weer. Om bedrijfseconomische redenen heeft de stichting al meerdere mensen ontslagen. Ook voor een werknemer is bij het UWV met succes een ontslagvergunning aangevraagd met toekenning van een transitievergoeding. De werknemer is het niet eens met het ontslag en stapt naar de kantonrechter. Hij wil herstel van de arbeidsovereenkomst.

Ontslag vanwege zwakke positie

De werknemer is van mening dat hij een zwakke arbeidsmarktpositie heeft en de werkgever geen acties heeft ondernomen hem te ondersteunen bij het zoeken naar een andere baan. Bovendien is er helemaal geen sprake van een slechte financiële situatie.
De stichting meldt echter nog steeds in een zwakke financiële positie te zitten en heeft een negatief eigen vermogen. De taken van de werknemer zijn ook nog eens van minder strategisch belang voor de stichting. Het gaat om een unieke functie, die in dit kader eenvoudig is te schrappen.

Strategisch belang

De kantonrechter bekijkt de financiële situatie van de stichting en komt tot de conclusie dat er een aantal jaren geleden sprake was van een slechte situatie. Deze situatie is in de loop der jaren wel sterk verbeterd met in 2015 zelfs een positief resultaat. Dat is dus geen reden om de man te ontslaan.
Tijdens de zitting geeft de stichting nogmaals aan dat de werkzaamheden die de werknemer uitvoert van minder belang zijn. De werknemer meldt echter dat hij al bijna twee jaar andere werkzaamheden (PR-werk) is gaan uitvoeren. Dit PR-werk blijkt wel van strategisch belang, het wordt zelfs genoemd in de financiële jaarrekening. De stichting zegt dat PR-werk door vrijwilligers wordt gedaan, maar de rechter vindt dat dit niet voldoende onderbouwd wordt. Alle andere tegenargumenten prikt de kantonrechter ook steeds door. Hij veroordeelt daarop de stichting tot herstel van de arbeidsovereenkomst.

Rechtbank Amsterdam
22 april 2016
ECLI:NL:RBAMS:2016:2601

TIP: Hoe voorkomt u dat de rechter u terug naar af stuurt? Leer alles over het nieuwe ontslagrecht tijdens de cursus Het nieuwe ontslagrecht in de praktijk op 24 november. 

 

Reageer op dit artikel