nieuws

Ontslagvergoeding bij sjoemelen met bedrijfsregels?

Arbeidsrecht

Ontslagvergoeding bij sjoemelen met bedrijfsregels?

Een werknemer sjoemelt met de regels. Ontslag staat vast. Maar krijgt hij alsnog een transitievergoeding mee?

Een werknemer is als branchemanager in dienst van een autoverhuur- en leasebedrijf. Hij neemt het niet altijd even nauw met de regels voor kort gebruik van huurauto’s tijdens werktijd en krijgt hiervoor een officiële waarschuwing.

Als blijkt dat een concurrerend bedrijf probeert de man te headhunten en er ook daadwerkelijk een gesprek heeft plaatsgevonden, wordt de branchemanager uitgenodigd voor een stevig gesprek met onder andere de HR-manager voor de Benelux. Hierin wordt de werknemer ervan beschuldigd dat hij op zijn beurt heeft geprobeerd een van zijn directe medewerkers te ‘ronselen’. Drie dagen later is er een vervolggesprek, direct gevolgd door een gesprek met de ‘geronselde’ medewerkster.

Stiekem opnemen van gesprekken: ernstig verwijtbaar

Achteraf blijkt dat de branchemanager de gesprekken heeft opgenomen met zijn telefoon. De branchemanager wordt op non-actief gesteld. Twee weken later meldt hij zich ziek. Niet lang daarna gaat hij aan de slag bij de concurrent. Volgens de werkgever heeft de man dermate ernstig verwijtbaar gehandeld dat hij de ontbinding van de arbeidsovereenkomst aan zichzelf te danken heeft en heeft hij daarom geen recht op een transitievergoeding. De kantonrechter oordeelt in het voordeel van de werkgever.

Lees ook: Diefstal en alcoholgebruik, toch transitievergoeding?
Lees ook:
Steeds in de fout: transitievergoeding mee?

Verwijtbaar gedrag: ontslag staat vast

De werknemer eist in hoger beroep een transitievergoeding van € 23.611,00 euro, een billijke vergoeding van € 47.222,00 en een door het gerechtshof te bepalen vergoeding wegens onregelmatige opzegging.

Volgens het hof staat vast dat de werknemer wel het nodige te verwijten valt. Hij heeft gesjoemeld met gewerkte uren, hield zich niet aan de regels voor het verhuren van auto’s en dan zijn er nog die gesprekken die hij stiekem heeft opgenomen. Volgens het hof is dat voldoende reden om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Ondanks gesjoemel toch recht op transitievergoeding?

Maar betekent dat ook dat de werknemer geen recht heeft op de transitievergoeding? In de memorie van toelichting op de WWZ staan een aantal voorbeelden van wangedrag waarmee een werknemer zijn recht op een transitievergoeding verspeelt: diefstal, veelvuldig en zonder reden te laat komen, sjoemelen met productiecijfers of niet volgen van controlevoorschriften bij ziekte.

De werknemer kon verwachten dat de gesprekken in september 2015 met hem werden gevoerd zeer onplezierig van toon zouden zijn. Dat maakt het niet correct dat hij de gesprekken heeft opgenomen, maar ook niet helemaal onbegrijpelijk, zo oordeelt het hof. De ontbinding van de arbeidsovereenkomst houdt stand, zonder ontslagvergoeding, maar de werkgever moet wel de transitievergoeding betalen.

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch
26 mei 2016
ECLI:NL:GHSHE:2016:2103

TIP: Meer weten? Leer alles over het nieuwe ontslagrecht tijdens de cursus Het nieuwe ontslagrecht in de praktijk op 24 november. 

Reageer op dit artikel