nieuws

Verlof delen met een collega, mag dat?

Arbeidsrecht

Verlof delen met een collega, mag dat?

Verlof delen met een collega die mantelzorg verleent. Het kan een oplossing zijn wanneer alle verlofmogelijkheden zijn opgebruikt. Maar alleen onder deze voorwaarden.

De Rijksoverheid experimenteert er sinds kort mee: verlof delen onder collega’s. Wanneer een mantelzorgende medewerker alle andere verlofregels al heeft benut, dan kan een collega met een verlofstuwmeer bijspringen. Zorgen voor een zieke vader, moeder of kind kan dan toch worden gedaan met behulp van een gulle collega.

Staat de wet dit eigenlijk wel toe? Jazeker. Maar uiteindelijk bepaalt u zelf als werkgever of u deze manier van verlof opnemen toestaat. Uiteraard is het is het delen van verlof wel aan een aantal regels gebonden. De Rijksoverheid informeert werkgevers in een factsheet over het delen van verlof over de (on)mogelijkheden.

Voorwaarden voor het delen van verlof

Zo is het allereerst alleen mogelijk om bovenwettelijk vakantieverlof met een mantelzorgende collega te delen. Denk aan de vakantiedagen die in cao of arbeidsovereenkomst bovenop het wettelijke vakantieverlof zijn afgesproken. Dit natuurlijk vanwege het feit dat elke medewerker moet kunnen herstellen van werk. Alle voorwaarden op een rij:

  • De werkgever bepaalt of het delen van verlof binnen de organisatie mogelijk is. Het is aan te bevelen om bij deze beslissing de ondernemingsraad te raadplegen.
  • Deelname is altijd vrijwillig. Dat zou het geval kunnen zijn bij medewerkers met een stuwmeer aan verlofdagen. Een werkgever mag werknemers niet dwingen verlofdagen af te staan of op te nemen.
  • Alleen bovenwettelijk vakantieverlof mag worden gedeeld.
  • Verlofdagen zijn bedoeld om bij bijzondere of onverwachte mantelzorgsituaties in te zetten maar kunnen ook onder andere omstandigheden worden gedeeld. Het delen van verlof kan alleen een oplossing bieden als andere verlofmogelijkheden, zoals zorgverlof of calamiteitenverlof, voor de aanvrager onvoldoende toereikend zijn.
  • Bij werkgevers waar het delen van verlof mogelijk is moet duidelijk zijn vastgelegd onder welke voorwaarden en in welke situaties verlofdagen gedeeld mogen worden.

Hoe past u verlofdeling toe? Tips voor werkgevers

Een manier om het delen van verlof binnen een organisatie mogelijk te maken is door het delen van een-uur-voor-een-uur. Hierbij worden verlofuren ongeacht functie, schaal of loonniveau gedeeld. Als u verlof delen op een andere manier wilt regelen heeft dat mogelijk gevolgen voor de belastingheffing en is het advies om dit vooraf af te stemmen met de Belastingdienst.

Handig is wel om een afdeling of functionaris aan te wijzen via wie de verlofdeling in de organisatie loopt. De afdeling HR ligt hier voor de hand. Door verzoeken centraal te registreren en te beoordelen houdt u overzicht.

Als werkgever bepaalt u dus zelf of u het delen van verlof binnen de organisatie toe staat. Doet u dat? Dan moet ook medewerkers ook duidelijk maken onder welke voorwaarden en in welke situaties ze gebruik kunnen maken van deze regeling. Daarbij moet de werkgever zorgen voor gelijke behandeling tussen werknemers.

Lees ook: Zo maakt HR afspraken over zorgverlof

Meer handige verlofregelingen

Het delen van verlof kan alleen een oplossing bieden als voor de aanvrager andere verlofmogelijkheden, zoals zorgverlof of calamiteitenverlof, onvoldoende toereikend zijn. Sinds 1 juli 2015 zijn de mogelijkheden voor het opnemen van zorgverlof uitgebreid.

TIP: Meer weten over welke verlofregeling past in welke situatie? Bestel het boek Vormen van Verlof van Harry van Drongelen.

Reageer op dit artikel