nieuws

Wijziging Ontslagregeling om Wet DBA

Arbeidsrecht

Wijziging Ontslagregeling om Wet DBA

De Ontslagregeling is aangepast op de Wet DBA. Ontslagen werknemers die zijn vervangen door schijnzelfstandigen, kunnen hun baan terugeisen bij de rechter.

De inwerkingtreding van de Wet DBA afgelopen 1 mei heeft zijn weerslag op andere wetten. De Ontslagregeling is daarom per 1 juli dit jaar aangepast. De Staatscourant berichtte onlangs over deze wijziging Ontslagregeling Wet DBA.

Wijziging Ontslagregeling Wet DBA

Het gaat met name om artikel 6 van de Ontslagregeling, die betrekking heeft op het uitbesteden van werk aan zelfstandigen. Wanneer een werkgever namelijk werk van een werknemer wil uitbesteden aan een echte zelfstandige en de werknemer in spe wordt daardoor ontslagen, is dit ontslag alleen terecht wanneer de werkgever hard kan maken dat de zelfstandige daadwerkelijk zelfstandig is.

Dat kan de werkgever aantonen via de modelovereenkomsten van de Wet DBA, als die vooraf is goedgekeurd door de Belastingdienst. Bij het ontbreken daarvan zal de werkgever op een ander manier aannemelijk moeten maken dat de werkzaamheden niet op basis van een arbeidsovereenkomst worden verricht. Bijvoorbeeld aan de hand van de specifieke overeenkomst van opdracht. Ook geldt als voorwaarde dat de betreffende persoon opdrachtnemer is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Lees ook: Wet DBAheeft nu al gefaald’

Schijnzelfstandigheid uitsluiten

Andere elementen om schijnzelfstandigheid uit te sluiten zijn bijvoorbeeld de jaarstukken die de zelfstandige opmaakt voor de Belastingdienst. Of dat de opdrachtnemer in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf een gemiddeld aantal uren per jaar werkt dat vereist is om in aanmerking te komen voor fiscale zelfstandigenaftrek. Of dat hij jaarlijks gebruikt maakt van de fiscale zelfstandigenaftrek, zo licht de Staatscourant de wijziging Ontslagregeling Wet DBA toe.

Ook het feit dat de opdrachtnemer winst maakt, meer dan één opdrachtgever heeft, ondernemersrisico loopt, aantoonbaar aan acquisitie doet en zich naar buiten toe als zelfstandig ondernemer presenteert, zijn zaken die kunnen aantonen dat het niet om schijnzelfstandigheid gaat.

Ontslagen werknemer kan baan terug eisen

Is dat niet het geval en blijkt er toch sprake van schijnzelfstandigheid – en van een arbeidsovereenkomst – dan heeft de ontslagen werknemer met de wijziging Ontslagregeling Wet DBA recht om zijn baan terug te eisen bij de rechter. Hij kan dan binnen 26 weken na opzegging of de datum van de ontbindingsbeschikking, een beroep doen op de zogeheten ‘wederindiensttredingsvoorwaarde’. Dat betekent dat hij de rechter kan verzoeken om de opzegging van zijn contract te vernietigen. Maar hij kan ook een billijke vergoeding eisen.

TIP: Hoe kunt u schijnzelfstandigheid uitsluiten? Kom naar de cursusdag De Wet DBA en het risicoloos contracteren van een zzp’er op 15 november.

HR-wetgeving actualiteitendag – Wetswijzigingen 2016
Tijdens de HR-wetgeving actualiteitendag wordt u in één dag bijgepraat over de recente en komende wetswijzigingen op het gebied van arbeidsrecht, sociale zekerheid, pensioenen en personeel en fiscus.

Reageer op dit artikel