nieuws

800.000 ambtenaren vallen nu onder ‘gewoon’ ontslagrecht

Arbeidsrecht

800.000 ambtenaren vallen nu onder ‘gewoon’ ontslagrecht

Het is gedaan met de speciale rechtspositie van ambtenaren. Voortaan gelden voor hen dezelfde rechten en plichten als voor ‘gewone’ werknemers. Ook rondom ontslag. 

De meerderheid van de Eerste kamer stemde dinsdagmiddag in met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. 800.000 ambtenaren vallen hierdoor binnenkort niet meer onder het ambtenarenrecht (bestuursrecht), maar onder het arbeidsrecht. Dat meldt de Volkskrant over het aangenomen wetsvoorstel van D66 en CDA.

Voor ambtenaren betekent dit dat zij geen ‘eenzijdige aanstelling’ meer krijgen, maar een arbeidscontract. Daarnaast zullen er in plaats van ‘rechtspositieregelingen’ nu cao’s worden opgesteld. Ook vallen ambtenaren nu onder het nieuwe ontslagrecht van de Wet werk en zekerheid (WWZ) en lopen procedures nu via het UWV en de kantonrechter. Voorheen konden zij bij ontslag nog ingaan tegen de beslissing van hun werkgever en allerlei procedures instellen, maar deze mogelijkheid is nu verleden tijd.

Verslechterde arbeidsvoorwaarden

Dinsdagochtend werd al bekend dat het merendeel van de ambtenaren verwacht dat hun arbeidsvoorwaarden hierdoor sterk zullen verslechteren. Lees meer reacties van ambtenaren in het artikel Ambtenaar straks makkelijker te ontslaan?

Bepaalde groepen ambtenaren – waaronder medewerkers van de politie, defensie en de rechterlijke macht – zijn uitzonderingen op de regel. Voor hen blijft hun rechtspositie onaangetast, omdat deze beroepsgroepen in een ‘marktconforme’ positie te gevoelig zouden worden voor politieke druk.

200 miljoen euro investering

De nieuwe wet moet het ontslag van ambtenaren een stuk goedkoper maken. Momenteel is het voor de overheid zeer kostbaar om personeel te ontslaan. De kosten van het omzetten van alle wetten en regels worden geschat op zo’n 200 miljoen euro, zo bericht de Volkskrant. Maar deze investering weegt uiteindelijk op tegen de hoge ontslagkosten nu.

Verschillende instanties worden door deze nieuwe wet geraakt. Zo zullen kantonrechters en het UWV het stukken drukker krijgen wanneer alle ontslagen en ziekteprocedures via deze hen lopen. (Bron: de Volkskrant)

Reageer op dit artikel