nieuws

Ambtenaar straks makkelijker te ontslaan?

Arbeidsrecht

Ambtenaar straks makkelijker te ontslaan?

De Eerste Kamer stemt vandaag over de rechtspositie van ambtenaren. Stemt deze in met een wetsvoorstel, dan verliezen ambtenaren hun bijzondere rechtspositie. Ook ontslag wordt makkelijker.

Vandaag ligt de Normalisering rechtspositie ambtenaren onder de hamer in de Eerste Kamer. Stemt de Senaat in met dit wetsvoorstel, dan vallen alle ambtenaren – behalve die van politie, defensie en de rechterlijke macht – voortaan onder het normale arbeidsrecht. Nu vallen arbeidszaken van ambtenaren nog onder het bestuursrecht.

In plaats van een eenzijdige aanstelling ‘van rechtswege’ krijgen ambtenaren dan ook een ‘gewone’ arbeidsovereenkomst, beroeps- en bezwaarprocedures worden vervangen door procedures bij het UWV of de kantonrechter en rechtspositieregelingen worden omgezet in cao’s.

Ambtenaren vrezen een verslechtering van hun arbeidsvoorwaarden als de Eerste Kamer vandaag voor de normalisering van ambtenaren stemt. Dat blijkt uit een enquête onder ruim 1.600 ambtenaren door het platform Ambtenarensalaris.

Het wetsvoorstel voor normalisering werd in februari 2014 al aangenomen door de Tweede Kamer. Maar de roep om het gelijktrekken van de rechten en plichten van de ambtenaar met die van ‘gewone werknemers’ begon al 2011, afkomstig van het CDA en D66

Ambtenaren makkelijker naar de marktsector

Normalisering zou het voor ambtenaren makkelijker moeten maken om over te stappen naar de marktsector en vice versa. Ook zou het schrappen van de speciale positie leiden tot minder bureaucratie. Toch is maar iets meer dan 6 procent voor normalisering.

Tegenstanders (42,6 procent) zijn vooral bang voor verslechtering van hun positie. Omdat in de nieuwe situatie het private arbeids- en ontslagrecht van toepassing zijn, kan een ambtenaar bij geschillen of ontslag geen bezwaar meer maken bij de eigen werkgever of in beroep gaan bij de bestuursrechter. Hij moet dan naar de kantonrechter.

Onterecht volgens de ambtenaren, omdat zij juist vanwege hun bijzondere positie beter beschermd moeten worden dan medewerkers in het bedrijfsleven. Daarnaast vinden ze dat met de afschaffing van de ambtenarenstatus de objectiviteit en integriteit van de overheid in het geding komen.

Ook arbeidsvoorwaarden veranderen

Met de afschaffing van de ambtenarenstatus blijven bestaande arbeidsvoorwaarden, zoals salaris, vakantie- en verlofdagen en uitkeringen bij ontslag of pensioen, overeind. Juist het gelijktrekken van de salarissen en extra’s zoals een dertiende maand, zijn voor ambtenaren redenen om wel positief te staan tegenover de normalisering.

Stiekem een verkapte reorganisatie?

In het makkelijker kunnen overstappen naar de marktsector zien ambtenaren weinig voordeel, omdat zeker in specialistische functies de ervaring, kennis en vaardigheden te ver afliggen van wat in het bedrijfsleven gevraagd wordt. Ambtenaren zien in de normalisering eerder een verkapte vorm van het saneren van de overheid. Door versoepeling van het ontslagrecht kunnen medewerkers immers makkelijker ontslagen worden.

Een derde ambtenaren haalt z’n schouders op

Naast de grote meerderheid die tegen is, weet een relatief groot deel (34,4 procent) niet of hij voor of tegen is. Dit komt met name doordat meer dan de helft niet op de hoogte is van de ontwikkelingen en gevolgen. Men voelt zich daarin slecht geïnformeerd terwijl de impact groot is.

Ondanks de vrees voor een slechtere rechtspositie, maakt meer dan de helft van de ambtenaren zich geen zorgen over hun baan. Dit geldt met name voor oudere ambtenaren die binnen enkele jaren met pensioen gaan.

De rechtspositie van ambtenaren wordt genormaliseerd. Weet u hoe u straks een medewerker ontslaat bij disfunctioneren, wat in de arbeidsovereenkomst moet staan of wat de regels zijn van een concurrentiebeding? Op 30 november krijgt u alle antwoorden tijdens het congres Startklaar voor het nieuwe ambtenarenrecht.

Reageer op dit artikel