nieuws

Zichtbaarheid verkleint ongelijkheid arbeidsmarkt

Arbeidsrecht

Zichtbaarheid verkleint ongelijkheid arbeidsmarkt

De arbeidsparticipatie van vrouwen nam de afgelopen decennia sterk toe, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit geldt niet alleen voor ons land, maar voor veel Europese landen.

Aanzienlijke kloof

Toch nemen er nog steeds meer mannen dan vrouwen deel aan het arbeidsproces. Deze kloof geldt niet enkel de arbeidsparticipatie an sich. Ook de verschillen tussen mannen en vrouwen op het gebied van beroepskeuze, positie en salaris zijn aanzienlijk.

Dit blijkt uit een onafhankelijk onderzoek, uitgevoerd door Robert Half, onder 200 Nederlandse HR-managers.

Glazen plafond

In 2015 lag de arbeidsdeelname onder vrouwen in Nederland op 58,1 procent. Een stijging van bijna 13 procent ten opzichte van tien jaar eerder. De arbeidsdeelname onder mannen lag in datzelfde jaar echter op 78,5 procent (CBS StatLine), een kloof van 12,9 procent.

Daarnaast stuiten vrouwen in ons land nog steeds op een glazen plafond. Zo eindigt Nederland op de 20ste plek en ónder het gemiddelde van alle OECD-landen in de ‘Glass-ceiling Index’ gepubliceerd door The Economist (2016). Hierbij wordt gekeken naar indicatoren als inkomensongelijkheid, bezetting van senior posities door vrouwen en de mogelijkheid voor mannen om met ouderschapsverlof te gaan.

Gelijkheid mannen en vrouwen bevorderen

De overheid probeert al jaren de gelijkheid tussen mannen en vrouwen op de werkplek te bevorderen en spreekt regelmatig over de invoering van een vrouwenquotum.

Van de tweehonderd HR-managers gaf 38 procent aan dat vrouwen, om de ongelijkheid te beperken, prestaties (meer) zichtbaar zouden moeten maken binnen de organisatie. Ook vinden zij dat vrouwen zichzelf duidelijker in beeld moeten brengen als er een mogelijkheid is voor een promotie (30 procent).

Vaderschapsverlof

Invoering van een langer vaderschapsverlof zou eveneens een stap in de goede richting zijn. Vindt ook technologiebedrijf Mastercard, dat vandaag de eerste stap zet met betrekking tot vaderschapsverlof: het bedrijf biedt acht weken verlof aan.

De vaders mogen het verlof in één keer opnemen of in periodes. Naast het betaalde vaderschapsverlof beantwoordt het beleid rondom zwangerschapsverlof de moderne manier van werken voor medewerkers in Nederland en wereldwijd. En Mastercard is niet de enige, zo biedt adviesbureau &samhoud vaders al sinds 2011 twee maanden vaderschapsverlof met behoud van loon.

Work-life integratie

Dit sluit ook nauw aan op de 6 recruitmenttrends voor 2017, waarbij de work-life balance wordt vervangen door work-life integratie. Om die integratie te bereiken, worden gezondheid en geluk bij steeds meer bedrijven een strategisch punt van aandacht.

D66 gaat in haar verkiezingsprogramma zelfs nog verder en bepleit drie maanden vaderschapsverlof. Volgens de partij zou dit zowel vaders, moeders, kinderen als de economie goed doen. En ook werkgevers die investeren in zorgvriendelijk beleid plukken daar de vruchten van. Ze hebben een lager verzuim en verloop in vergelijking met organisaties die niet zorgvriendelijk zijn en ze realiseren een hogere omzet.

Tip! De Whitepaper ‘De winst van zorgvriendelijk werkgeverschap’ is hier te downloaden.

 

Reageer op dit artikel