nieuws

Arbeidsconflict bij slapend dienstverband: wat nu?

Arbeidsrecht

Arbeidsconflict bij slapend dienstverband: wat nu?

Tussen een werkgever en een arbeidsongeschikte werknemer ontstaat een conflict. De werknemer wil dat de arbeidsovereenkomst ontbonden wordt en eist een vergoeding. Wat zegt de rechter?

Een werknemer is in dienst getreden bij een instelling die de kwaliteit van water controleert. Een jaar na zijn indiensttreding raakt de werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt en nog later zelfs volledig arbeidsongeschikt. De arboarts ziet geen arbeidsmogelijkheden meer en uiteindelijk wordt een WIA-uitkering aangevraagd.

Er ontstaat een arbeidsconflict, met name omdat de werkgever volgens de werknemer loonbestanddelen niet betaalt. Ondertussen heeft de werknemer een WIA-uitkering gekregen waarmee de loondoorbetalingsplicht van de werkgever vervalt.

Transitietool

Wanneer heeft een werknemer recht op een transitievergoeding en hoe hoog is die vergoeding? Met de tool van PW. komt u eenvoudig tot een betrouwbare berekening.

Naar de transitietool

Goed werkgeverschap

De werknemer is van mening dat de werkgever zich niet als goed werkgever gedraagt. Daarom stapt de werknemer naar de rechter, waarbij hij eist dat de arbeidsovereenkomst ontbonden wordt en daarbij een transitie- en billijke vergoeding wordt uitgekeerd. Ook wil hij dat de loonbestanddelen waar hij recht op heeft, maar nog niet heeft ontvangen, uitbetaald worden.

Rechter: ‘Niet meer gebonden’

De rechter is van oordeel dat de arbeidsovereenkomst niet ontbonden hoeft te worden. Er is dan wel sprake van een slapend dienstverband, maar dit is volgens de rechter niet ongeoorloofd. Het arbeidsconflict is door het slapende dienstverband niet meer van toepassing omdat de partijen toch niet meer met elkaar in contact treden. Ze zijn dus niet meer aan elkaar gebonden. Verder had de werkgever al aangekondigd de verlof- en vakantiedagen in 2017 uit te betalen.

De rechter concludeert dat de werknemer ook gewoon had kunnen opzeggen, als hij zo graag van de werkgever af wilde. De werknemer wordt in het ongelijk gesteld en wordt veroordeeld in de proceskosten.

Rechtbank Limburg, 5 december 2016

ECLI:NL:RBLIM:2016:10510


Meer weten over dit soort arbeidsrechtelijke vraagstukken? Meld u aan voor de opleiding Arbeidsrecht voor de P&O-praktijk.

Reageer op dit artikel