nieuws

Fraude met minimumloon? Kassa!

Arbeidsrecht

Fraude met minimumloon? Kassa!

Frauderen met het minimumloon. Het lijkt misschien een makkelijke manier om in de kosten te snijden, maar het kan duur uitpakken. De Inspectie SZW komt afrekenen.

De Inspectie SZW heeft in het eerste kwartaal van 2017 al tonnen aan boetes opgelegd aan werkgevers die hun medewerkers onderbetalen of geen vakantiegeld toekennen.

Loon en vakantiegeld

Een uitzendbureau gevestigd in de provincie Utrecht kreeg een boete van 578 duizend euro omdat het voor 68 werknemers niet inzichtelijk kon maken of zij voldoende loon en vakantiebijslag hebben ontvangen voor de door hen gewerkte uren.

Geen nabetaling

De 68 werknemers werkten in de periode van 1 juni 2014 tot en met 31 december 2014 enige tijd als productiemedewerker bij één inlener. Het onderzoek van de Inspectie SZW is begin 2015 begonnen. Vorige week heeft het uitzendbureau de definitieve beschikking ontvangen. Vanwege het ontbreken van de juiste gegevens kan de Inspectie geen nabetaling afdwingen.

Arbeidsintensief onderzoek

Ook een schoonmaakbedrijf mag diep in de buidel tasten. In 2015 komen bij de Inspectie SZW meldingen binnen van schoonmakers die in een hotel werken in Rotterdam en dat zij niet alle gewerkte uren uitbetaald zouden krijgen. Na een arbeidsintensief en complex onderzoek staat voor de Inspectie SZW vast dat deze klachten gegrond zijn.

De werknemers zouden volgens hun arbeidsovereenkomst per uur worden betaald. De normtijd voor het schoonmaken van een kamer werd door het schoonmaakbedrijf bepaald op tien tot twaalf minuten voor een kamer waar de gast nog een avond verbleef en twintig minuten voor een kamer van een vertrekkende gast.

Wachttijden niet uitbetaald

Als de werknemer de normtijd overschreed, dus bijvoorbeeld vijf ‘blijvende’ kamers niet in één uur kon schoonmaken maar daar anderhalf uur voor nodig had, kreeg hij toch maar voor één uur betaald. De Inspectie SZW constateerde verder dat wachttijden niet werden uitbetaald, net als de tijd die het kost om de linnenkar te vullen, stofzuigen van het gangetje voor de hotelkamers en bijplaatsen van extra bedden.

Boete voor krenterigheid

Deze krenterigheid komt het schoonmaakbedrijf op een boete van 230 duizend euro te staan. De Inspectie kon ook in dit geval geen nabetaling afdwingen, maar heeft een boete opgelegd voor het feit dat de werkgever niet de juiste gegevens kon tonen op grond waarvan het wettelijk minimumloon kan worden vastgesteld.

Regels gelden ook voor buitenlandse bedrijven

Ook buitenlandse bedrijven mogen er niet mee wegkomen wanneer ze hun medewerkers benadelen. Na herhaalde meldingen van de nautische vakbond Nautilus International is de Inspectie SZW een langlopend onderzoek gestart naar misstanden bij een zeesleepbedrijf actief in het Amsterdamse havengebied. Ze heeft daarbij significante onderbetaling geconstateerd.

Geen vakantiegeld

Matrozen met de Filipijnse nationaliteit werkten aan boord van de Nederlands gevlagde zeeschepen en ontvingen aanzienlijk minder dan het wettelijk minimumloon in 2012. De wettelijke vakantiebijslag werd helemaal niet betaald.

De overtreder, een Filipijns bedrijf dat in opdracht van een rederij de matrozen tewerkstelde, heeft een bedrag gestort tot zekerheid van de nabetaling van de betreffende matrozen. Ook legde de Inspectie SZW een boete op. De Inspectie blijft het bedrijf in de gaten houden tot de zaken volledig op orde zijn.

Rol vakbonden

Deze laatste zaak onderschrijft nog maar eens hoe belangrijk de rol van vakbonden kan zijn bij het aanpakken van misstanden. Nautilus/FNV had in de afgelopen jaren meerdere procedures gestart tegen de Minister om handhaving van de misstanden bij deze zeesleper af te dwingen. Deze week heeft Nautilus de lopende procedures tegen de Minister ingetrokken.

Nautilus bestuurder Sascha Meijer: “Deze matrozen moeten alsnog ontvangen waar zij recht op hebben. Bovendien moet het level-playing field in de sector worden hersteld. De Inspectie SZW is daar zeer serieus mee bezig. De Inspectie erkent dat wij als vakbond te inspecteren misstanden voor kunnen dragen. Nautilus trekt de procedures tegen SZW in.”

hamer wetboek justitie rechtspraak
Tip! Zorg dat u op de hoogte bent van alle relevante wet- en regelgeving voor HR. Tijdens de HR-wetgeving actualiteitendag wordt u in één dag helemaal bijgepraat

Reageer op dit artikel