nieuws

Ontslag ondanks vrijspraak

Arbeidsrecht

Ontslag ondanks vrijspraak

Een militair moet voor de rechter komen wegens het drogeren van een jonge vrouw. Hij wordt vrijgesproken van dit misdrijf, maar verliest toch zijn baan. Is dat terecht?

Het zijn niet de minste feiten waarvan de militair in 2013 – op dat moment recent ingedeeld bij de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) van de Koninklijke Marechaussee (KMar) – wordt beschuldigd. Hij zou een jonge vrouw in haar eigen huis hebben  gedrogeerd. Ook zijn er in zijn auto restanten van harddrugs (MDMA) aangetroffen, evenals een blauw zwaailicht en een busje pepperspray. In zijn huis lag nog meer verboden waar:  een vouwmes, vier patroonmagazijnen en een lawinepijl.

Ernstig wangedrag

Zijn werkgever schorst de militair wegens ernstig wangedrag. Tijdens zijn schorsing behoudt hij zijn bezoldiging. De man tekent bezwaar aan tegen de disciplinaire maatregel.

Vrijspraak voor ernstigste feiten

In 2016 staat hij voor de militaire kamer van team strafrecht van de rechtbank Gelderland. De officier van justitie heeft het bewijs niet rond gekregen en vraagt vrijspraak voor de ernstigste feiten: het drogeren van de vrouw en het bezit van harddrugs. De militaire kamer volgt deze eis en veroordeelt de man alleen voor het bezit van de lawinepijl. Hiervoor legt de rechtbank de militair geen straf op.

Ontslag ondanks vrijspraak

Eind goed al goed voor de militair, zou je denken. Maar zo makkelijk komt hij er niet vanaf. Ondanks de vrijspraak is niet meer welkom bij zijn werkgever. In het ambtenarentuchtrecht gelden niet de strikte bewijsregels die in het strafrecht van toepassing zijn. Uit vaste rechtspraak van de Raad (CRvB 15 maart 2012, ECLI:NL:CRVB:2012:BW0297) blijkt bovendien dat vrijspraak door de (militaire) politierechter niet van doorslaggevende betekenis is.

Streng drugsbeleid

De militair is als het aan Defensie ligt zijn baan dus kwijt. Wat hierbij meespeelt is dat hij in opleiding was om opsporingsambtenaar te worden voor de Koninklijke Marechaussee. Het drugsbeleid van Defensie is streng. Voor militairen van KMar gelden nog eens extra strenge regels.

Hoofdregels drugsbeleid

De hoofdregels is dat een militair ontslagen wordt wanneer hij of zij:

a. harddrugs of softdrugs bereidt, bewerkt, verwerkt, verkoopt, aflevert, verstrekt, vervoert, vervaardigt of zich daar op enigerlei wijze mee inlaat;

b. harddrugs aanwezig heeft (ongeacht de hoeveelheid).

Verweer ongeloofwaardig

Noch zijn werkgever, noch de rechter hechten geloof aan het verhaal dat de man niets wist van de harddrugs, het zwaailicht, het verboden mes en de pepperspray die in zijn bezit zijn gevonden. Ook het verweer dat het meisje zelf de drugs zou hebben genomen en hem nu de schuld geeft, vindt de rechter ongeloofwaardig. De jonge vrouw is onwel geworden nadat hij haar thee heeft ingeschonken. In het ziekenhuis zijn sporen van MDMA in haar bloed gevonden.

Lange historie van incidenten

Hoewel de man nog nooit veroordeeld is, is het zeker niet de eerste keer dat hij ervan wordt beschuldigd vrouwen te hebben gedrogeerd. In 2012 werd een vrouw onwel nadat hij haar een drankje heeft aangeboden. In 2008 had een vijftienjarig meisje medische hulp nodig nadat hij haar een drankje heeft opgedrongen. In beide gevallen bleken de vrouwen GHB in hun bloed en urine te hebben.

Uit onderzoek van zijn computer blijkt bovendien dat de militair in 2013 meerdere keren op internet heeft gezocht naar informatie over drugs, en dan met name MDMA.

Ontslag wegens ernstig wangedrag terecht

Alles bij elkaar vindt de bestuursrechter het dus terecht dat de man is ontslagen wegens ernstig wangedrag. De medewerker heeft een persoonlijk belang om in militaire dienst te mogen blijven. Het belang van Defensie bij het bewaken van de integriteit van de KMar weegt echter zwaarder.

Bron: Rechtbank Den Haag, afdeling Bestuursrecht | ECLI:NL:RBDHA:2017:4888

Reageer op dit artikel