nieuws

Stapeling ontslaggronden: dossieropbouw blijft van belang

Arbeidsrecht

Stapeling ontslaggronden: dossieropbouw blijft van belang

De laatste dagen is er al veel geschreven over de in het Regeerakkoord voorgestelde wijzigingen in het arbeidsrecht. De indruk wordt gewekt dat het belang van dossieropbouw op de achtergrond komt bij ontslag stapeling van ontslaggronden mogelijk wordt gemaakt. Die indruk is onterecht.

In het gepresenteerde Regeerakkoord is een passage opgenomen over de introductie van een cumulatiegrond in het ontslagrecht. De introductie van deze cumulatiegrond moet de huiver bij werkgevers om personeel vast in dienst te nemen wegnemen. Echter, door het introduceren van deze cumulatiegrond lijkt de opbouw van een ontslagdossier aan belang in te boeten. Dat is onterecht, volgens Pascal Besselink, senior jurist arbeids- en pensioenrecht bij DAS.

Dossieropbouw blijft van belang

Maatwerk in ontslag wordt weer mogelijk, ontslaggronden kunnen worden samengevoegd om tot een voldragen reden voor ontslag te komen. Betekent dit dat dossieropbouw – van groot belang sinds de invoering van de Wwz – een lagere prioriteit kan krijgen? Besseling meent van niet: “Ook na de aanpassing van de van de Wwz zal de werkgever nog steeds moeten zorgen voor een voldoende dossieropbouw. Want uit het dossier moet blijken dat de cumulatie van de ontslagronden ook aangetoond kan worden. De rechter krijgt alleen in deze situatie weer de mogelijkheid om ook maatwerk toe te passen bij toekennen van de transitievergoeding. Een hogere vergoeding is mogelijk. Dit zal uiteraard gemotiveerd moeten worden. De rechter heeft niet de mogelijkheid om een lagere vergoeding vast te stellen, hiermee lijkt de werknemer een betere bescherming te krijgen dan de werkgever. Ook vanuit dit gezichtspunt blijft een goede dossier opbouw gewenst, immers als op een volle ontslaggrond  de arbeidsovereenkomst kan worden ontbonden geldt de verhoging van de transitievergoeding niet.”

Lees ook: Arbeidsrecht in vogelvlucht

Gewijzigde berekening transitievergoeding

De ontslagvergoeding – sinds de invoering Wwz de transitievergoeding genaamd- krijgt een gewijzigde berekening. De bedoeling is dat iedere werknemer bij ontslag recht krijgt op een transitievergoeding. De werkgever krijgt meer mogelijkheden om studiekosten in mindering te brengen op de transitievergoeding. Kosten van interne opleiding gericht op een andere functie binnen het bedrijf mogen ook in mindering worden gebracht. In de huidige regeling kunnen scholingskosten alleen in mindering worden gebracht indien dit vooraf is overeengekomen. Dit lijkt niet te veranderen.

Op de HR-Actualiteitendag wordt uitgebreid aandacht besteed aan de wijzigingen (op het gebied van arbeidsrecht/pensioen/sociale zekerheid) die uit het Regeerakkoord voortvloeien. 

Reageer op dit artikel