nieuws

Voor de rechter: oude baas, nieuw contract?

Arbeidsrecht

Voor de rechter: oude baas, nieuw contract?

Een vrachtwagenchauffeur heeft meerdere keren een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gekregen. Dan krijgt hij een contract bij een nieuwe werkgever. Of nou ja nieuw… de leidinggevenden zijn hetzelfde, net als het werk, de werktijden en de collega’s. Wat vindt de rechter van deze constructie?

Zolang de werknemer gezond is en in staat is zijn werk te doen, lijkt er ook met de nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geen vuiltje aan de lucht te zijn. Het gaat echter mis wanneer de werknemer zich ziek meldt. Plotseling laat zijn ‘nieuwe baas’ hem weten dat zijn contract niet wordt verlengd. Bovendien ontvangt de werknemer niet zijn volledige loon, terwijl dit volgens de cao wel verplicht is. De werknemer stapt naar de rechter.

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?

De werkgever weet ook wel dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de rechter geen schijn van kans maakt. Het bedrijf waar de werknemer in dienst is, verschilt in niets van de werkgever waar hij zijn eerste contracten tekende: hij was en bleef chauffeur van dezelfde vrachtwagen, meldde zich op dezelfde locatie, had dezelfde collega’s en dezelfde werktijden. Op de zitting meldt de werkgever dan ook dat de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd niet meer ter discussie staat.

De kantonrechter is niet onder de indruk van de geste van de werkgever.  Door de opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, in combinatie met het verstrijken van een periode van twee jaar, is inmiddels van rechtswege een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan.

Loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid

Dan is er nog de kwestie van de loondoorbetaling. De werknemer vordert 100 procent – in plaats van 70 procent – van zijn laatstgenoten salaris. Hij verwijst voor  de verschuldigdheid van die 100 procent naar artikel 16 van de algemeen verbindend verklaarde CAO Beroepsgoederenvervoer. Hierin staat dat de werkgever gedurende de arbeidsongeschiktheid, gedurende enige tijd, verplicht is 100 procent  van het loon inclusief toeslagen en overwerk door te betalen.

Verrekening vakantiedagen met loon

In januari 2018 heeft de werknemer 1.246,60 euro bruto ontvangen, in plaats van 2.732,00 euro bruto. Volgens de werkgever is hij tot dit veel lagere bedrag gekomen omdat de werknemer in 2017 te veel vakantiedagen heeft opgenomen en de waarde van die dagen is verrekend met het loon.

Lees ook: Verlofdagen zijn geld waard

Een verrekening van teveel opgenomen vakantiedagen met het uit te betalen loon, is volgens artikel 7:632 BW gedurende de arbeidsovereenkomst echter niet toegestaan.

Wettelijke verhoging

De werknemer vindt dat de werkgever hem een wettelijke verhoging moet betalen omdat het volledige salaris niet op tijd is betaald. De kantonrechter is het met hem eens. Vaststaat dat het loon niet tijdig is uitgekeerd. De werkgever had volgens de kantonrechter als professionele partij moeten weten dat hij niet zonder meer teveel opgenomen vakantiedagen met het loon mocht verrekenen. Ook had het bekend moeten zijn dat de werknemer tijdens arbeidsongeschiktheid recht had op 100 procent van het laatstgenoten salaris. De gevorderde wettelijke verhoging

Rechtbank Limburg | ECLI:NL:RBLIM:2018:4084

Reageer op dit artikel