nieuws

Maakt Prinsjesdag 2018 de verwachtingen van HR waar?

Arbeidsrecht

Pensioen, fiscale wijzigingen en het ontslagrecht waren volgens HR-professionals de belangrijkste onderwerpen voor Prinsjesdag 2018. Kwam hun lijstje overeen met de politieke agenda?

Maakt Prinsjesdag 2018 de verwachtingen van HR waar?

In de week voor Prinsjesdag 2018 vroeg PWnet.nl wat HR-professionals de belangrijkste onderwerpen vonden. Daaruit kwam het volgende prioriteitenlijstje voort:

  1. Pensioenakkoord
  2. Fiscale wijzigingen
  3. Ontslagrecht
  4. Lastendruk werkgevers
  5. DBA
  6. Ketenregeling

Hoe kwamen deze onderwerpen aan bod op Prinsjesdag 2018?

1)  Pensioenakkoord –  Minister Koolmees van Sociale Zaken deelt de mening van HR-professionals dat er haast moet worden gemaakt met een pensioenakkoord. “Het kabinet heeft de SER gevraagd om advies uit te brengen over het pensioenstelsel. Sociale partners hebben hierin een belangrijke rol en verantwoordelijkheid, gezien het arbeidsvoorwaardelijke karakter van het aanvullend pensioen. Het kabinet hoopt en vertrouwt erop op korte termijn samen met de partners de noodzakelijke stappen te kunnen zetten om ons pensioenstelsel te vernieuwen. Na jaren van gezamenlijke probleemanalyse en gemeenschappelijk overleg is nu de tijd gekomen om samen aan de slag te gaan om ons pensioenstelsel klaar te maken voor de toekomst.”

Lees ook: Prinsjesdag 2018: Haast maken met pensioenakkoord

2)  Fiscale wijzigingen – Het kabinet heeft verschillende fiscale maatregelen aangekondigd. Zo gaan de algemene heffingskorting en de arbeidskorting ieder met meer dan honderd euro omhoog.

Volgens het kabinet ontstaat door de invoering van een tweeschijvenstelsel een meer proportionele heffing van inkomstenbelasting en premie voor de volksverzekeringen, een zogenoemde sociale vlaktaks. Deze kent een gezamenlijk basistarief voor de inkomens tot en met 68.507 euro en een toptarief voor de inkomens boven de 68.507 euro.

Het kabinet stelt voor om de looptijd van de zogenaamde 30%-regeling voor buitenlandse werknemers te verkorten van maximaal acht naar maximaal vijf jaar. Deze maatregel geldt niet alleen voor nieuwe gevallen, maar ook voor expats die al in Nederland werken. Door de 30%-regeling kunnen werkgevers maximaal 30 procent van het loon onbelast vergoeden aan buitenlandse werknemers met een specifieke deskundigheid die tijdelijk in Nederland werkzaam zijn.

Lees ook: Belastingtarieven omlaag in 2019 | Looptijd 30%-regeling wordt verkort

3) Ontslagrecht – In de begroting van SZW was zoals verwacht aandacht voor de al eerder aangekondigde Wet arbeidsmarkt in balans. Hierin staat onder andere dat er een extra ontslaggrond (cumulatiegrond) komt voor een ontslagprocedure voor de rechter. Wordt de arbeidsovereenkomst op basis van de cumulatiegrond ontbonden, dan kan de rechter een extra vergoeding toekennen van maximaal de helft van de transitievergoeding.

De transitievergoeding wordt aangepast. De transitievergoeding gaat gelden vanaf de eerste werkdag (in plaats van na twee jaar).

Lees ook: Prinsjesdag 2018: de samenvatting voor HR

4) Lastendruk werkgevers – De krapte op de arbeidsmarkt zorgt voor een opwaartse druk op de lonen. Het CPB constateert dat de nieuw afgesloten cao’s hogere loonstijgingen laten zien voor 2018 en 2019.

Wie werknemers een vast contract geeft, betaalt een lagere WW-premie dan voor flexibele arbeid.

Zoals gezegd gaat de transitievergoeding voortaan vanaf de eerste werkdag in. Daar staat tegenover dat de opbouw van de transitievergoeding soberder wordt: voortaan telt elk dienstjaar voor een derde maandsalaris.

Lees ook: Ontwikkeling economie en arbeidsmarkt in 2018 en 2019

5) DBA – Het kabinet kondigt aan in 2019 verder te zullen sleutelen aan maatregelen ter vervanging van de DBA. Vooral aan de onderkant van de arbeidsmarkt wil het kabinet schijnzelfstandigheid en concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegen gaan. Daarnaast moet het voor opdrachtgevers en zelfstandigen eindelijk mogelijk worden om aan te geven dat er geen sprake is van een dienstbetrekking.

Lees ook: Kabinet: ‘Ambitieus plan voor eerlijke arbeidsmarkt’

6) Ketenregeling – De ketenregeling (het maximaal aantal opeenvolgende tijdelijke contracten) gaat weer van twee naar drie jaar.

 

Tip!  Als HR-professional heeft u te maken met vele wettelijke regelingen. Het is belangrijk dat u de wetten en regels kent en begrijpt. Schrijf u nu in voor de HR Actualiteitendag.

Reageer op dit artikel