nieuws

Prinsjesdag 2018: wat we al weten

Arbeidsrecht

Nog voor de beleidsplannen van het kabinet worden gepresenteerd op Prinsjesdag (18 september 2018) is er al enig nieuws over de plannen voor volgend jaar.

Prinsjesdag 2018: wat we al weten

Zo blijkt uit cijfers van het Centraal Planbureau (CPB) dat de Nederlandse economie in dit jaar en volgend jaar minder hard zal groeien. Voor 2018 wordt een groei verwacht van 2,8 procent en in 2019 2,5 procent. Er is ondanks de dalende werkloosheid wel zorg over de onzekerheid rond Brexit en het handelsbeleid van de VS. Dit kan de economische groei (negatief) beïnvloeden.

Koopkrachtstijging

Volgens staatssecretaris Snel van Financiën gaan zowel werkenden als niet werkenden er op vooruit. De gemiddelde koopkrachtstijging bedraagt 1,5 procent. Bijna alle huishoudens (96 procent) gaan er op vooruit. Uitkeringsgerechtigden zullen weinig merken van meer koopkracht. Een deel van deze groep gaat er in koopkracht zelfs op achteruit.

Een onderzoek van Raet onder 800 ondervraagde Nederlanders wijst uit dat zij verwachten dat de modale inkomens er het meest op vooruit gaan. Onderzoek van de Rabobank geeft aan dat de koopkracht van werkenden minder hoog uitvalt dan het kabinet verwacht.

Leasefiets

Een fiets van de zaak gaat een vast bedrag van maandelijks een paar euro kosten. Wie zo’n fiets least, is dus af van de ingewikkelde boekhouding die daarbij komt kijken. Zo hoopt het kabinet meer forenzen op de fiets te krijgen. Nu moeten mensen met een leasefiets bijhouden hoeveel kilometers ze afleggen. Het is ingewikkeld rekenwerk waar het kabinet van af wil.

Arbeidsgehandicapten

Het plan om arbeidsgehandicapten minder te betalen dan het minimumloon is van tafel. Het kabinet is tot de conclusie gekomen dat het plan te complex is om uit te voeren. De maatregel stond in het regeerakkoord. Het idee erachter was dat de werkgevers meer arbeidsgehandicapten in dienst zouden kunnen nemen. De maatregel zou bovendien een besparing van half miljard euro opleveren.

Eigen risico zorg

Het kabinet denkt dat het eigen risico in de zorg gemiddeld tien euro per maand duurder wordt in 2019. Jaarlijks is een Nederlander boven de 18 jaar dan ongeveer 1.430 euro kwijt aan de zorgverzekering. Door de verhoging van de zorgpremie stijgt de zorgtoeslag mee. Mensen met een smalle beurs zullen dus gecompenseerd worden voor de stijgende zorgpremie. Het eigen risico wordt waarschijnlijk niet verhoogd. De zorgverzekeraars bepalen elk jaar wel zelf of de zorgpremie al dan niet stijgt.

Bronnen: ANP, Raet, Rabobank, AD

Reageer op dit artikel