nieuws

Vertrouwen weg, baan kwijt [rechtspraak]

Arbeidsrecht

Een werknemer met financiële problemen maakt misbruik van de tankpas van zijn werkgever. Zijn baas belooft hem een tweede kans, maar kan het geschonden vertrouwen toch niet verkroppen. Na maanden voert hij de fraude alsnog aan als grond voor ontslag wegens ernstig verwijtbaar handelen.

Vertrouwen weg, baan kwijt [rechtspraak]

De directeur en de werknemer werken nauw samen en bouwen een hechte band op. Dat de werknemer er financieel niet best voor staat en in een traject voor schuldhulpverlening zit, is de directeur bekend. Sinds de werknemer in 2013 in dienst is gekomen, heeft de directeur hem regelmatig privé uit de brand geholpen. Het steekt dan ook wanneer begin 2018 blijkt dat de werknemer al sinds 2015 zonder toestemming zijn tankpas gebruikt voor de auto van zijn vrouw. De directeur confronteert zijn werknemer met zijn bevindingen en legt hem een vaststellingsovereenkomst voor. De werknemer geeft zijn fraude toe en biedt aan na beëindiging van zijn schuldsaneringstraject – hij zit op dat moment in de laatste fase – op zoek te gaan naar een andere baan.

Vertrouwen terugwinnen

Na een paar weken besluit de directeur dat hij toch geen afscheid wil nemen van zijn werknemer die altijd naar volle tevredenheid heeft gewerkt. De directeur besluit de werknemer een tweede kans te geven. Hij belooft hem niet alleen in dienst te zullen houden, hij stelt hem ook nog een flinke loonsverhoging in het vooruitzicht. De directeur is er 100 procent van overtuigd dat de werknemer zijn vertrouwen zal terug winnen.

Ontslag wegens ernstig verwijtbaar handelen

Niets blijkt minder waar. Het misbruik van de tankpas blijft knagen aan de directeur. Een paar weken nadat de mannen elkaar de hand hebben geschud, zegt de directeur dat de werknemer beter op zoek kan gaan naar een andere baan. Hij vraagt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst met de werknemer te ontbinden zonder toekenning van een transitievergoeding en zonder rekening te houden met de opzegtermijn, omdat de werknemer het verlies van zijn baan helemaal aan zichzelf te wijten heeft.

Kijk hier naar een video over ontslag wegens verwijtbaar handelen. Tekst gaat verder onder de video.

Tip: Lees ook het complete artikel over ontslaggrond e.

Vertrouwen geschonden

Ook de werknemer vindt dat er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie, maar legt de schuld bij de werkgever. Hij heeft zijn misstap met de tankpas ruiterlijk toegegeven en spijt betuigd. Wat er daarna is gebeurd waardoor de directeur toch niet met hem verder wil, is de werknemer een raadsel. De directeur heeft op zijn beurt ook het vertrouwen van de werknemer geschonden door diens financiële sores aan de grote klok te hangen. De werknemer wil dat de werkgever zijn achterstallige salaris betaalt, inclusief de beloofde loonsverhoging. Hij vraagt om een transitievergoeding en om een billijke vergoeding wegens ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever.

Oordeel van de kantonrechter

Tijdens de mondelinge behandeling van de zaak erkent de directeur dat hij destijds een streep onder het voorval heeft gezet. Ook zijn er volgens hem geen nieuwe incidenten geweest waardoor het vertrouwen in de werknemer averij heeft opgelopen. Dat hij de tankpasfraude nu toch als ernstig verwijtbaar handelen aanvoert in een ontslagzaak, is volgens de kantonrechter dan ook in strijd met de principes van goed werkgeverschap (artikel 7:611 BW).

Verstoorde arbeidsverhouding

De kantonrechter vindt wel dat de arbeidsverhouding te zeer is verstoord om de arbeidsovereenkomst voort te kunnen zetten. Dat valt echter niet alleen op het conto van de werkgever te schrijven. Alles is immers begonnen toen de werknemer besloot om de tankpas te misbruiken. Hoewel de werkgever zich daarna inconsequent heeft gedragen, is er geen sprake van ernstig verwijtbaar handelen van diens kant. De billijke vergoeding wordt daarom afgewezen.

Kijk hier naar een video over ontslag wegens een verstoorde arbeidsverhouding. Tekst gaat verder onder de video.

Tip: Lees ook het complete artikel over ontslaggrond g.

Wel recht op transitievergoeding

De werknemer krijgt wel een transitievergoeding toegekend. De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden met ingang van 1 november 2018. Dat is de datum waarop de arbeidsovereenkomst – gelet op de opzegtermijn – bij regelmatige opzegging zou zijn geëindigd.

De werkgever moet het salaris van de werknemer vanaf mei alsnog betalen. Vanaf 4 juli geldt hiervoor de beloofde loonsverhoging.

Omdat geen van beide partijen helemaal in het gelijk is gesteld, moeten beiden hun eigen proceskosten betalen.

Rechtbank Oost-Brabant | ECLI:NL:RBOBR:2018:4814

Reageer op dit artikel