nieuws

Manager laat zich niet wegbezuinigen [rechtspraak]

Arbeidsrecht

Bij een reorganisatie sneuvelt ook de baan van een manager. Hij laat zich echter niet zo maar ontslaan. Daarop gooit zijn werkgever letterlijk de deur in het slot. De manager eist voor de kantonrechter zijn baan terug.

Manager laat zich niet wegbezuinigen [rechtspraak]

Het gaat al jaren niet al te best met het bedrijf dat zink produceert. In 2018 legt de directie daarom een reorganisatieplan voor aan de ondernemingsraad en de vakbonden. Dit leidt in september 2018 tot een sociaal plan. Werknemers die boventallig worden verklaard, krijgen zes maanden de tijd om deel te nemen aan outplacement- en scholingstrajecten, tenzij ze kunnen worden herplaatst in de organisatie.

Beëindiging met wederzijdsgoedvinden

Ook de functie van de Group Manager Real Estate komt te vervallen. Overeenkomstig het sociaal plan wordt hem een vaststellingsovereenkomst voorgelegd om te bezien of beëindiging met wederzijds goedvinden kan plaatsvinden. Verder wordt de manager opgedragen om medewerking te verlenen aan het gaandeweg afbouwen en overdragen van zijn werkzaamheden en is hem geadviseerd om juridisch advies in te winnen.

De manager laat een en ander op zich in werken en laat een kleine twee weken later, op een vrijdag, weten dat hij niet akkoord gaat met zijn ontslag. Hij kondigt aan de komende maandag gewoon naar zijn werk te komen om zijn gebruikelijke werkzaamheden uit te voeren. Maar zo makkelijk gaat dat niet.

Vaststellingsovereenkomst ingetrokken

Zijn werkgever blokkeert zijn toegangspas, heft zijn e-mailaccount op en ontzegt de manager de toegang tot het bedrijf. De periode van zes maanden wordt teruggebracht naar nul. De manager krijgt te horen dat  zijn functie per direct is vervallen en dat hij op non-actief wordt gesteld. Het aanbod voor een vaststellingsovereenkomst wordt ingetrokken. In plaats daarvan vraagt het bedrijf een ontslagvergunning aan bij het UWV.

De manager voelt zich in zijn eer en goede naam aangetast en stapt naar de rechter.  Hij eist dat hij binnen 24 uur weer wordt toegelaten op het werk. Ook wil hij weer gebruik kunnen maken van zijn e-mailaccount. Als voorschot op een vergoeding voor immateriële schade eist hij 12.500 euro.

Niet de werknemer, maar de werkgever bepaalt hoe de organisatie het beste kan worden ingericht

Wedertewerkstelling

De manager eist wedertewerkstelling. Hij stelt dat er geen enkele reden is voor het tot vervallen-verklaren van zijn functie en de non-actiefstelling. Hij is bezig met veel grote projecten die een belangrijke toegevoegde waarde voor het bedrijf kunnen hebben. Hierin vervult de manager naar eigen mening een onmisbare rol.

Hij vindt bovendien dat het bedrijf zich niet als een goed werkgever heeft gedragen door zijn non-actiefstelling bekend te maken aan collega’s en externe relaties. Dit heeft zijn goede naam aangetast, zo stelt hij voor de kantonrechter.

Onduidelijkheid en onrust

De werkgever betoogt dat de manager de non-actiefstelling over zichzelf heeft afgeroepen. Door te weigeren mee te werken aan het afbouwen van zijn werkzaamheden, negeert de directeur het feit dat niet hij, maar zijn werkgever bepaalt hoe de organisatie het beste kan worden ingericht.

De werkgever wil de non-actiefstelling best opheffen, maar alleen wanneer de manager toezegt mee te zullen werken aan het afbouwen en overdragen van zijn werkzaamheden. De directeur heeft veel externe contacten waarover zijn werkgever nauwelijks controle kan uitoefenen. Zij werkgever wil voorkomen dat de directeur in e-mails of andere contacten doet alsof van verval van zijn functie geen sprake is. Bovendien ontstaat onduidelijkheid en onrust op de werkvloer als de manager weigert te erkennen dat zijn taken moeten worden overgedragen.

Leestip!

Leestip!

Oordeel van de kantonrechter

Een non-actiefstelling is een ordemaatregel die slechts gerechtvaardigd is als geen alternatief voorhanden is. Dat is hier aan de orde, zo oordeelt de kantonrechter. Ook al heeft de manager bezwaren tegen het afbouwen van zijn werkzaamheden, zijn werkgever mocht verwachten dat hij daaraan zou meewerken. De bezwaren tegen het verdwijnen van zijn functie of tegen zijn ontslag kunnen in de procedure bij het UWV aan de orde worden gesteld.

Door aan te kondigen dat hij zijn werkzaamheden op de gebruikelijke wijze zal blijven voortzetten, heeft de manager zijn werkgever gedwongen hem te ontheffen uit zijn werkzaamheden. Het alternatief is immers dat hij de reorganisatie frustreert en onrust en onduidelijkheid veroorzaakt op de werkvloer.

De eis tot wedertewerkstelling wordt daarom afgewezen.

Rechtbank Oost-Brabant | ECLI:NL:RBOBR:2018:5913

Vond u dit artikel interessant? Mis niets en maak nu een gratis PW. profiel aan! De voordelen:

  • Het laatste nieuws, actualiteiten en achtergronden
  • Need to know juridische informatie
  • Door gerenommeerde auteurs geschreven
  • Voor HR-professionals die meer willen weten

Profiel aanmaken > 

Reageer op dit artikel