nieuws

‘Langere proeftijd in de WAB gaat niet door’

Arbeidsrecht

De verlenging van de proeftijd van twee naar vijf maanden wordt uit de Wet arbeidsmarkt in balans gehaald. Regeringspartijen scharen zich daarmee achter de kritiek dat de verlengde proeftijd misbruik in de hand werkt. Voor werkgevers is dit een domper. Zij zagen de verlengde proeftijd juist een van de positieve punten van de WAB.

‘Langere proeftijd in de WAB gaat niet door’

Dat meldt het ANP. De vier regeringspartijen vrezen dat werkgevers misbruik gaan maken van de langere proeftijd. Eerder was er al kritiek van de oppositie en van vakbonden en andere organisaties. Ook de Raad van State, de belangrijkste adviseur van de regering, had bedenkingen.

Met de Wet arbeidsmarkt in balans wil minister Koolmees het verschil tussen een vaste aanstelling en flexibel werk verkleinen.

Lees ook: Niemand is blij met nieuwe arbeidswet

Langere proeftijd is aanval op zekerheden

Coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid van de FNV Zakaria Boufangacha noemde de WAB mede om de verlengde proeftijd ‘een aanval op de zekerheden van werknemers‘. “Bij een vast contract wil het kabinet aan werkgevers de mogelijkheid bieden om een proeftijd van vijf maanden te hanteren. Dat is erg ingrijpend. Een werknemer is al die tijd vogelvrij. Het is ook misbruikgevoelig, het lokt werkgevers uit om aan de lopende band met korte contracten te werken. Hoe de maatregelen bijdragen aan meer zekerheid voor werkenden is me een raadsel.”

Transitietool

Wanneer heeft een werknemer recht op een transitievergoeding en hoe hoog is die vergoeding? Met de tool van PW. komt u eenvoudig tot een betrouwbare berekening.

Naar de transitietool

Raad van State

Dit bezwaar werd gedeeld door de Raad van State. Wie aan twee maanden niet genoeg heeft om te beoordelen of een nieuwe werknemer geschikt is voor zijn functie, moet hem maar een tijdelijk contract aanbieden, aldus het rechtscollege. “In de praktijk zijn er immers al mogelijkheden voor werkgevers om een verlengde ‘proeftijd’ te creëren. Daartoe bestaat immers de mogelijkheid van het sluiten van een – van rechtswege eindigend – tijdelijk contract, voorafgaand aan een vast contract, bijvoorbeeld indien een werkgever de onzekerheid over het functioneren van een (toekomstige vaste) werknemer wil reduceren.”
 

Lees ook: Verlenging van de proeftijd leidt tot misbruik

Werkgevers zien geen balans

Het verruimen van de proeftijd was juist een van de weinige punten van de WAB waar werkgevers zich in konden vinden. MKB-Nederland en VNO-NCW lieten vorig jaar in een reactie op het wetsvoorstel weten dat de nieuwe arbeidswet van het kabinet voor hen een stap vooruit betekende, maar dat de beloofde balans nog ver te zoeken was. De positieve punten waren volgens de ondernemersorganisaties de komst van de negende ontslaggrond, waardoor een ontslagzaak ook op basis van meerdere onvoldragen ontslaggronden kan worden gevoerd, de verruiming van een tijdelijk contract van 24 maanden naar 36 maanden én de verruimde proeftijd. Deze zou werkgevers meer ruimte geven om te beoordelen of iemand past in het bedrijf en in de functie.

Het grootste pijnpunt voor de werkgeversorganisaties is het feit dat tijdelijk werk duurder wordt. Dit komt doordat voor tijdelijke contracten onder de WAB een hogere WW-premie moet worden betaald. Ook gaat het recht op een transitievergoeding vanaf de eerste dag in.

Lees ook: Flex-werkgevers in actie tegen de WAB

Wet & regelgeving voor HR

Wet & regelgeving voor HR

Debat

In een debat op donderdag 31 januari 2019 zal duidelijk worden of Koolmees zelf zijn plan intrekt, of dat partijen hem daartoe oproepen. Het voorstel maakte deel uit van een reeks plannen om de arbeidsmarkt te hervormen. Met een langere proeftijd wordt de drempel lager om iemand aan te nemen en de kans op een vaste aanstelling groter, was de redenatie van Koolmees.

Tip! Volg alle berichten over de WAB in onze dossierpagina Wet arbeidsmarkt in balans

Reageer op dit artikel