nieuws

Geen moordverdachte meer, toch je baan kwijt: wie betaalt de schade?

Arbeidsrecht

Het leven van een verpleegkundige staat op zijn kop als hij wordt beschuldigd van het moedwillig toedienen van insuline waardoor een patiënt is overleden. Als de aanklachten worden geseponeerd, wil hij geld zien van zijn werkgever. Heeft het ziekenhuis de regels van goed werkgeverschap geschonden?

Geen moordverdachte meer, toch je baan kwijt: wie betaalt de schade?

Artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek verplicht de werkgever en de werknemer zich als een goed werkgever en een goed werknemer te gedragen. De vraag in deze zaak is: heeft werkgever de grenzen van goed werkgeverschap geschonden door zijn werknemer in een positie te brengen waarin hij als verdachte werd aangemerkt?

Alarmbellen

In het ziekenhuis gaan in 2011 alle alarmbellen rinkelen wanneer tot twee keer toe patiënten om onverklaarbare reden plotseling achteruit gaan. Een van de patiënten overlijdt, de ander wordt net op tijd gered door het toegesnelde medisch personeel. De enige overeenkomstigheid is de zaal waar zij lagen toen de levensbedreigende situatie ontstond. De patiënte die het drama kan navertellen zegt dat zij op enig moment een injectie kreeg van een verpleegkundige.

Recherchebureau

Het ziekenhuis schakelt een recherchebureau in. Die laat de patiënte foto’s van verschillende verpleegkundigen zien en zij wijst de betreffende werknemer aan als degene die haar een injectie heeft toegediend. Het ziekenhuis doet aangifte. Het huis van de verpleegkundige wordt doorzocht en zijn telefoon afgetapt. Ook zijn kluisje op het werk wordt doorzocht.

Aanklacht geseponeerd

De verpleegkundige wordt gedurende het strafrechtelijke onderzoek eerst geschorst en later op non-actief gesteld. Dan blijkt dat het bewijs tegen de verpleegkundige niet overtuigend is. De fotoconfrontatie door het recherchebureau voldoet niet aan de regels die politie en Openbaar Ministerie stellen. Het tijdstip waarop de patiënte zegt de injectie te hebben gekregen, komt niet overeen met met moment waarop volgens medisch deskundigen de insuline is toegediend. De zaak tegen de verpleegkundige wordt in oktober 2012 geseponeerd.

Werkhervatting

Het ziekenhuis en de verpleegkundige gaan in gesprek over de manier waarop de werknemer weer op de werkvloer kan terugkeren. De verpleegkundige wil het volledige dossier zien op basis waarvan zijn werkgever aangifte tegen hem heeft gedaan. Het ziekenhuis weigert dat.

Een mediator slaagt er niet in het vertrouwen tussen werkgever en werknemer te herstellen. De werkgever dient vervolgens in 2014 met succes een ontslagverzoek in bij de kantonrechter in Eindhoven. De verpleegkundige krijgt volgens de kantonrechtersformule C=2 een ontslagvergoeding van € 16.250 euro bruto.

Kijk hieronder naar een video over ontslag wegens een verstoorde arbeidsverhouding. De tekst gaat verder onder de video.

 

Goed werkgeverschap geschonden

Hiermee zijn de wonden bij de werknemer niet geheeld. Volgens hem heeft het ziekenhuis de regels van goed werkgeverschap geschonden door het recherchebureau in te schakelen. Hij heeft daardoor schade geleden en die schade wil hij vergoed zien en hij vraagt de kantonrechter hem een voorschot van vijftigduizend euro toe te kennen. Zijn eis wordt in september 2016 afgewezen.

Materiële en immateriële schade

De werknemer kan zich niet neerleggen bij de gang van zaken en gaat in hoger beroep. De materiële en immateriële schade die hij heeft geleden komen volgens hem vooral voort uit de huiszoeking en de telefoontaps. Het is echter niet het ziekenhuis of het recherchebureau die hiertoe hebben besloten, maar politie en justitie. Ook hier heeft hij inzage in de dossiers geëist, maar niet gekregen. Volgens de korpschef kan vervolgonderzoek jegens de verpleegkundige niet worden uitgesloten.

Leestip

Leestip

Onderzoek niet onrechtmatig

Het ziekenhuis heeft volgens het gerechtshof de zaak niet in de doofpot gestopt, zoals de werknemer claimt. Ook heeft het ziekenhuis een gerenommeerd recherchebureau in de arm genomen en de werkgever mocht er daarom op vertrouwen dat het onderzoek naar behoren zou worden uitgevoerd. Het onderzoek was volgens het gerechtshof niet onrechtmatig, al bleek achteraf dat de fotoconfrontatie niet volgens de regels voor de politie is uitgevoerd.

Carrièremogelijkheden misgelopen

Onderdeel van de schade die de werknemer heeft geleden, is volgens hem het mislopen van carrièremogelijkheden en onregelmatigheidstoeslagen. Hij verwijst echter naar artikel 7:628 van het Burgerlijk Wetboek. Dit artikel gaat echter over loon en kan dus niet dienen om zijn eis te onderbouwen.

De eisen van de verpleegkundige worden ook in hoger beroep verworpen, nu niet is komen vast te staan dat het ziekenhuis onrechtmatig heeft gehandeld of in strijd heeft gehandeld met goed werkgeverschap. De werknemer moet daarom de kosten van het hoger beroep betalen.

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch | ECLI:NL:GHSHE:2019:397

Reageer op dit artikel