nieuws

Aanpassing Participatiewet en Ziektewet: wie het weet mag het zeggen

Arbeidsrecht

Minder dan een op de tien werkgevers heeft een medewerker met een arbeidsbeperking in dienst. Het kabinet wil dat meer mensen die onder de Participatiewet of de Wajong vallen werk krijgen en wil daarvoor de wet aanpassen. Belanghebbenden kunnen via internet reageren op de voorgestelde wijziging van de Participatiewet en de Ziektewet.

Aanpassing Participatiewet en Ziektewet: wie het weet mag het zeggen

Voor 2026 moeten er 125.000 extra werkplekken komen bij reguliere werkgevers. Werkgevers laten zich tot nog toe van hun goede kant zien. Volgens de banenafspraak hadden er eind 2017 33.000 banen gerealiseerd moeten zijn. Het werden er 37.000.

Breed offensief

Toch vindt het kabinet het tijd voor een breed offensief om mensen met een arbeidsbeperking meer kans op een baan te bieden. Veel werkgevers zijn namelijk wel enthousiast om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, maar een veel grotere groep is er nog niet echt voor te porren.  Het kabinet constateert dat werkgevers vinden hoe dan ook financiële compensatie willen voor het in dienst nemen van mensen die door hun arbeidsbeperking een verminderde productiviteit per uur hebben.

Loonkostensubsidie

Via de loonkostensubsidie kunnen werkgevers die compensatie krijgen. De verstrekking van deze subsidie is in handen van gemeenten. Maar omdat verschillende gemeenten het beleid rondom de loonkostensubsidie op eigen wijze inrichten, lopen vooral grotere werkgevers tegen veel administratieve rompslomp aan.  Staatssecretaris Van Ark (SZW) heeft daarom aangekondigd dat zij de aanvraag van loonkostensubsidie wil stroomlijnen.

Ook wil Van Ark dat werkgevers voor mensen die al in dienst zijn, alsnog loonkostensubsidie kunnen aanvragen. Het gaat dan om mensen die bij voorbeeld door gemeenten aan het werk zijn geholpen maar die kort na de start in een dienstbetrekking alsnog verminderd productief blijken te zijn. Als werkgevers niet worden gecompenseerd voor de later gebleken verminderde productiviteit bestaat het risico dat zij het arbeidscontract met de werknemer niet verlengen.

Leestip!

Leestip!

Ondersteuning op maat

Van Ark wil in de wetswijziging expliciet opnemen dat werkgevers en werknemers het recht hebben om bij de gemeenten ondersteuning op maat aan te vragen. Hierbij zijn verschillende voorzieningen denkbaar. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van een jobcoach of om andere op werk gerichte voorzieningen, zoals vervoer naar het werk, hulpmiddelen voor een visuele of motorische handicap of om een aangepaste inrichting van de werkplek.

De gemeenten beoordelen uiteindelijk of de gevraagde ondersteuning nodig is. Het kabinet vindt dat het voor de hand ligt dat de gemeente hiertoe overlegt met de werkgever en de werknemer en rekening houdt met hun wensen.

Internetconsultatie

De aanpassing van de Participatiewet en de Ziektewet in verband met het breed offensief is tot 4 juni 2019 open voor reacties. Klik hier voor alle informatie over de internetconsultatie.

Reageer op dit artikel