nieuws

Zerotolerancebeleid: kleine diefstal heeft grote gevolgen [rechtspraak]

Arbeidsrecht

Een kassamedewerkster van een bouwmarkt scant haar eigen klantenkaart en gebruikt de korting die ze daardoor krijgt. Een kleine diefstal, die wel grote gevolgen heeft. Ze wordt op staande voet ontslagen. Overdrijft de werkgever met deze sanctie of past deze binnen het zerotolerancebeleid?

Zerotolerancebeleid: kleine diefstal heeft grote gevolgen [rechtspraak]

Het kan geen medewerker van de bouwmarkt zijn ontgaan dat de werkgever een zerotolerancebeleid voert als het gaat om diefstal en fraude. Niet alleen staat dit uitvoerig in het personeelsreglement, ook zijn er twee medewerkers ontslagen die zich een coupon hadden toegeëigend waarmee ze een taart van de Hema konden krijgen.

Targets

Desondanks ziet de caissière er geen kwaad in om haar eigen kortingskaart te scannen als klanten er zelf geen hebben. Volgens haar doet ze dit omdat het bedrijf targets legt op het gebruik van de kortingskaart. Medewerkers moeten er naar streven dat 60 procent van de klanten een kortingskaart aanbiedt. Dit komt ook terug in de beoordelingsgesprekken.

Lees ook: Medewerkersbetrokkenheid groter door het nieuwe beoordelen

De caissière heeft echter nog een ander belang bij het gebruik van haar eigen kortingskaart. Ze verzamelt hiermee kortingscouponnen die ze op 5 februari 2019 gebruikt om in de winkel wc-papier en wasmiddel te kopen. Wanneer haar leidinggevende haar kassabon aftekent, valt op dat de medewerker wel heel veel kortingscoupons heeft gebruikt. Ze verklaart dit door te zeggen dat ook haar vader en echtgenoot gebruik maken van haar kortingskaart en zo coupons sparen.

Leestip!

Leestip!

Ontslag op staande voet

Op 12 februari 2019 wordt de medewerker door haar leidinggevende uitgenodigd voor een gesprek. Gedurende dit gesprek wordt ze op staande voet ontslagen wegens diefstal en fraude. De timing is beroerd: de vrouw heeft net twee weken eerder verteld dat ze zwanger is van haar tweede kind.

De medewerker vindt het ontslag op staande voet onterecht en stapt naar de rechter.

Lees ook: Ontslag op staande voet

Dringende reden voor ontslag

Vast staat dat de caissière meerdere keren haar eigen kaart heeft gescand als klanten kwamen afrekenen. De vraag die de kantonrechter moet beantwoorden is of deze overtreding een dringende reden om de arbeidsovereenkomst met haar onverwijld op te zeggen.

De kantonrechter vindt van wel. Door meerdere keren ten onrechte haar eigen kaart te gebruiken, heeft de medewerker heeft artikel 7.8 van het huishoudelijk reglement overtreden. Daarin staat dat de kaart strikt persoonlijk is en alleen mag worden gebruikt tijdens een aankoop van de pashouder.

De medewerker wist bovendien dat wat ze deed niet in de haak was. Ze loog immers tegen haar leidinggevende toen deze zijn verbazing uitte dat ze maar liefst elf kortingscoupons had gebruikt om haar aankopen af te rekenen.

Beoordelingsgesprekken

De werkgever erkent dat medewerkers er naar moeten streven om zoveel mogelijk klanten een pas te laten scannen  – de klantgegevens worden gebruikt voor commerciële doeleinden – maar zegt dat er in de beoordelingsgesprekken geen consequenties worden verbonden aan een te laag scanningspercentage. Hooguit zal een werknemer coaching worden aangeboden om een hoger percentage te realiseren.

Persoonlijke omstandigheden

Bij een ontslag op staande voet moet de kantonrechter altijd beoordelen of de gevolgen voor de werknemer onevenredig zwaar zijn. Volgens de kantonrechter is dat hier niet het geval. Weliswaar zal het voor de vrouw moeilijker zijn om een andere baan te vinden, maar deze persoonlijke omstandigheden wegen niet op tegen het recht van de werkgever om een zerotolerancebeleid te voeren.

De medewerker beschuldigt haar werkgever ervan de zaak te hebben opgeblazen om haar zo tijdens haar zwangerschap te kunnen ontslaan. De kantonrechter ziet hiervoor geen bewijs.

Zerotolerancebeleid

Wie een zerotolerancebeleid voert, moet ervoor zorgen dat de werknemers hiervan op de hoogte zijn. De werkgever stelt dat zijn zerotolerance beleid bij de werknemers bekend is. De werknemer ontkent dit. De kantonrechter vindt dat de werkgever zijn standpunt voldoende onderbouwt.

In artikel 7.4 van het huishoudelijk reglement staat expliciet vermeld dat de werkgever een strikt en duidelijk zerotolerancebeleid voert tegen interne fraude en diefstal. De werknemer ontkent niet dat zij het huishoudelijk reglement heeft ontvangen. Alleen daarom al wordt zij geacht van het zerotolerancebeleid op de hoogte te zijn. Bovendien weet zij dat er twee collega’s zijn ontslagen wegens het oneigenlijk gebruik van couponswaarmee zij een taart konden afhalen.

Oordeel van de kantonrechter

De kantonrechter houdt het ontslag op staande voet in stand. De werknemer moet de kosten voor het geding betalen.

 

Reageer op dit artikel