nieuws

Bij strafontslag kijkt rechter niet naar goede bedoelingen

Arbeidsrecht

Een ambtenaar van de gemeente Amsterdam wordt ontslagen omdat zij een wel erg innige relatie onderhoudt met een man aan wie zij namens de gemeente opdrachten verstrekt. Zij zegt de gemeente nooit te hebben willen benadelen, maar als het gaat om belangenverstrengeling tellen daden sterker dan goede bedoelingen.

Bij strafontslag kijkt rechter niet naar goede bedoelingen

Het is zeker niet de minste taak die de betreffende ambtenaar voor haar strafontslag vervult. Verontrust door jongeren die onder invloed komen van jihadistische boodschappen op internet, heeft de gemeente een plan bedacht om een tegenoffensief in te zetten. Met vlogs op YouTube probeert de gemeente een tegengeluid te bieden aan radicaliserende moslimjongeren. Als programmamanager Radicalisering bij de afdeling Openbare Orde en Veiligheid (OOV) was de ambtenaar intensief bij dit plan betrokken.

Anonieme meldingen

In november 2016 ontvangt het Bureau Integriteit twee anonieme meldingen over belangenverstrengeling bij de ambtenaar. In februari geeft de directeur van de OOV opdracht tot onderzoek naar de kwestie. Desgevraagd zegt de programmamanager zelf dat de meldingen onzin zijn.

Uitkomsten onderzoek

De gemeente vindt de beschuldigingen verre van onzinnig. Uit onderzoek blijkt dat de mannager een innige persoonlijke band heeft met een man die namens de gemeente opdrachten uitvoert in het kader van anti-radicaliseringsprojecten. Ze zijn samen met anderen op vakantie geweest en er zijn foto’s van hen samen, onder andere één waarbij ze elkaar op de mond kussen. In een Whatsappbericht schrijft de manager dat haar leven jarenlang alleen om het welzijn van deze man heeft gedraaid.

Deze relatie heeft ze voor de gemeente geheim gehouden, ook nadat ze werd geconfronteerd met de anonieme beschuldigingen.

Lees ook: Checklist: screening van personeel

Volgens de gemeente heeft de vrouw duidelijk de schijn van belangenverstrengeling over zich afgeroepen. De manager zou werk hebben gedaan voor deze vriend, die vervolgens pretendeerde dat dit zijn eigen werk was en daarvoor de gemeente factureerde. De manager was zelf bevoegd facturen goed te keuren. Zij stelde voor het bedrijf van de man de offerte en de eerste factuur op. Ook gaf de manager het bedrijf de opdracht een app te bouwen, zonder dat het bedrijf hier ervaring mee had. Later moest een ander bedrijf worden ingeschakeld om de app af te maken. Toen bleek ook dat de gemeente veel te veel geld kwijt was geweest aan het bouwen van de app.

Daarbij zou de programmamanager onzorgvuldig zijn omgegaan met gevoelige informatie.

Schorsing en ontslag

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt zij geschorst. De gemeente kondigt aan strafontslag op te willen leggen wegens plichtsverzuim De programmamanager vraagt tevergeefs of zij zelf ontslag mag nemen. Zij erkent achteraf dat ze meer afstand had moeten nemen om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden, maar ontkent dat zij zich schuldig heeft gemaakt aan plichtsverzuim. Ze is al sinds 2006 in dienst van de gemeente en heeft een goede staat van dienst. Alles wat zij heeft gedaan, heeft ze gedaan om het anti-radicaliseringsproject te laten slagen. Zij vindt het strafontslag dan ook buitenproportioneel.

Lees ook: Goed werkgeverschap, wat is dat eigenlijk?

In de media is ondertussen veel aandacht voor de zaak. De ambtenaar wordt met naam en toenaam genoemd. Het maakt haar kansen op een nieuwe baan na het strafontslag minimaal.

Leestip

Leestip

Oordeel van de rechtbank

In het ambtenarenrecht gelden niet de strikte bewijsregels die in het strafrecht van toepassing zijn. Maar plichtsverzuim is een zware aantijging en daarvoor moet bewijs zijn. De rechtbank is van oordeel dat in elk geval de schijn van belangenverstrengeling is ontstaan. Uit het dossier komt verder overtuigend naar voren dat de zakelijke relatie en de privérelatie tussen de twee met elkaar verstrengeld zijn geraakt.

Dat de programmamanager zelf meende dat zij werk en privé van elkaar gescheiden hield, doet volgens de rechtbank niet ter zake. Het gaat erom dat een ambtenaar die (mede)verantwoordelijk is voor het verstrekken van opdrachten voor grote bedragen en voor een lange periode, zichzelf niet in een positie manoeuvreert waarin twijfel kan ontstaan of zij daar nog zakelijk en zuiver over oordeelt. De programmamanager heeft dit volgens de rechtbank niet onderkend.

Lees ook: ‘Ethiek belangrijkste uitdaging voor HR’

De rechtbank ziet voldoende aanwijzingen dat de gemeente Amsterdam ernstig is benadeeld door de ambtenaar en haar vriend. Tot juli 2016 diende het bedrijf van deze vriend maandelijks facturen in ter waarde van ongeveer vierduizend euro. Vanaf augustus 2016 werd dat opeens achttienduizend euro per maand. Vanaf augustus 2016 ontbreekt de verantwoording van uren en uitgevoerde werkzaamheden op de facturen. Bovendien waren de ambtenaar en haar vriend in augustus 2016 samen op vakantie.

Strafontslag terecht

Alles bij elkaar oordeelt de rechtbank dat het strafontslag terecht is verleend. De gevolgen voor de ambtenaar, waaronder haar leed, de duur van haar dienstverband, en de negatieve wijze waarop zij in het nieuws is geraakt, leggen onvoldoende gewicht in de schaal om tot een ander oordeel te komen. Het bezwaar tegen het strafontslag wordt daarom verworpen.

Rechtbank Amsterdam | ECLI:NL:RBAMS:2019:4369

 

Reageer op dit artikel