Bekijk alle content

Veelgestelde vragen over de opbouw van vakantiedagen

Veelgestelde vragen over de opbouw van vakantiedagen

Als HR is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de regels over de opbouw van vakantiedagen. Een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden.

Veelgestelde vragen over het concurrentiebeding

Veelgestelde vragen over het concurrentiebeding

In een arbeidsovereenkomst kan je verschillende bedingen opnemen, waarvan het concurrentiebeding de bekendste is. Een overzicht van de veelgestelde vragen over dit beding.

Veelgestelde vragen over de sabbatical

Veelgestelde vragen over de sabbatical

Een sabbatical is doorgaans een periode van onbetaald verlof. Je werknemer kan deze verlofvorm gebruiken voor bijvoorbeeld een wereldreis of een studie. Een overzicht van de veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen over zorgverlof

Veelgestelde vragen over zorgverlof

Werknemers met een ziek kind, een zieke partner of ander familielid kunnen gebruikmaken van zorgverlof. Een overzicht van veelgestelde vragen hierover.

Vragen en antwoorden over vakantie en ziekte

Vragen en antwoorden over vakantie en ziekte

Welke regels gelden voor medewerkers rondom vakantie en ziekte? Een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden over vakantie en ziekte.

Veelgestelde vragen over de CSRD

Veelgestelde vragen over de CSRD

HR moet gegevens verzamelen en rapporteren om te voldoen aan de Europese CSRD-richtlijn (Corporate Sustainability Reporting Directive). Hieronder lees je de meest gestelde vragen over dit onderwerp.

Stage: hoe je het als HR regelt is van groot belang

Veelgestelde vragen over stagiairs

Bij een stage ligt de focus op het opdoen van werkervaring. De afspraken leg je vast in een stageovereenkomst. Een overzicht van de veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen over ziekte

Veelgestelde vragen over ziekte

Iedereen krijgt weleens te maken met ziekte. Hoe ga je hier als werkgever goed mee om? Een overzicht van veelgestelde vragen over ziekte.

Veelgestelde vragen over het ontslag op staande voet

Veelgestelde vragen over het ontslag op staande voet

Een ontslag op staande voet is de meest ingrijpende manier waarop je een arbeidsovereenkomst kan beëindigen. Een overzicht van de veelgestelde vragen over dit onderwerp.

Veelgestelde vragen over het nieuwe pensioen

Veelgestelde vragen over het nieuwe pensioen

Met het nieuwe pensioenstelsel verandert niet alles direct. Wat gaat er veranderen, en waarom? Achttien vragen & antwoorden.

Veelgestelde vragen over hybride werken

Veelgestelde vragen over hybride werken

Op steeds meer plekken wordt er hybride gewerkt. Welke zaken zijn verankerd in wetgeving als het gaat om hybride werken? Wat moet je als werkgever regelen, en waar ligt de verantwoordelijkheid van de werknemer?

Veelgestelde vragen over de oproepovereenkomst

Veelgestelde vragen over de oproepovereenkomst

Een oproepkracht komt alleen werken als je hem/haar oproept voor werk. Een overzicht van veelgestelde vragen over de oproepovereenkomst.

Veelgestelde vragen over de vaststellingsovereenkomst

Veelgestelde vragen over de vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst wordt opgesteld wanneer werknemer en werkgever samen besluiten de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Een overzicht van veelgestelde vragen over dit onderwerp.

Veelgestelde vragen over bedingen

Veelgestelde vragen over bedingen

In een arbeidsovereenkomst kunnen verschillende bedingen zijn opgenomen. Denk aan een geheimhoudingsbeding, een concurrentiebeding of een eenzijdig wijzigingsbeding. Een overzicht van veelgestelde vragen over bedingen.

Veelgestelde vragen over de uitbetaling van vakantiedagen

Veelgestelde vragen over de uitbetaling van vakantiedagen

Het uitbetalen van vakantiedagen kan complex aanvoelen. Wanneer mag je deze dagen als HR nu wel of niet uitbetalen aan je werknemers? Hieronder tref je een overzicht van de veelgestelde vragen over de uitbetaling van vakantiedagen.

Veelgestelde vragen over de arbeidsovereenkomst

Veelgestelde vragen over de arbeidsovereenkomst

In een arbeidsovereenkomst staan de afspraken tussen jou als werkgever en de individuele werknemer. Een overzicht van veelgestelde vragen over dit onderwerp.

Veelgestelde vragen over het vervallen en verjaren van vakantiedagen

Veelgestelde vragen over het vervallen en verjaren van vakantiedagen

Waarmee moet je als HR rekening houden als vakantiedagen komen te vervallen of verjaren? Hieronder tref je een overzicht van veelgestelde vragen over het vervallen en verjaren van vakantiedagen.

Veelgestelde vragen over de opname van vakantiedagen

Veelgestelde vragen over de opname van vakantiedagen

Voor HR zijn er verschillende aspecten waarop je moet letten wanneer een werknemer vakantiedagen opneemt. Hieronder tref je een overzicht van de veelgestelde vragen over de opname van vakantiedagen.