nieuws

Eenzijdige wijziging arbeidsvoorwaarden mag niet

Geen categorie

Een werkgever wil zonder dat er een eenzijdig wijzigingsbeding is overeengekomen de arbeidsvoorwaarden met zijn werknemers harmoniseren. Maar hij moet zich hierin terughoudend opstellen.

Nadat er een overgang van onderneming heeft plaatsgevonden, wenst de werkgever de arbeidsvoorwaarden van alle werknemers te harmoniseren.

_x000D_

Voor de werknemer betekent dit dat hij niet meer in aanmerking komt voor een auto die aan hem ongeveer dertien jaar geleden beschikbaar is gesteld. Tevens zullen zijn telefoonkosten niet meer worden vergoed. Ter compensatie van het verlies van de auto biedt de werkgever de werknemer een afbouwregeling aan gedurende twee jaar.
_x000D_
De werknemer is het hier niet mee eens en vordert een verklaring voor recht dat de werkgever niet gerechtigd was zijn auto in te nemen, alsmede een veroordeling van de werkgever om aan de werknemer per maand een nettobedrag van 312 euro te betalen ter compensatie van het verlies van de auto. De werkgever stelt dat de OR en alle andere werknemers hebben ingestemd met de regeling. Partijen zijn geen eenzijdig wijzigingsbeding overeengekomen.

_x000D_

De kantonrechter oordeelt dat omdat een dergelijk beding niet is overeengekomen voor een wijziging van de arbeidsovereenkomst alsmede een wijziging van de secundaire arbeidsvoorwaarden instemming van beide partijen is vereist. Hieraan is niet voldaan. Een beroep op artikel 7:611 BW slaagt niet. De door de werkgever gestelde slechte bedrijfseconomische omstandigheden zijn niet onderbouwd en daarbij is de kantonrechter van oordeel dat hij terughoudend moet zijn met het aannemen van de redelijkheid van de voorstellen van de werkgever om in het geval dat een wijzigingsbeding ontbreekt de arbeidsovereenkomst te wijzigen als gevolg van veranderde omstandigheden. Derhalve moet de werkgever daarom de gevorderde vergoeding van 312 euro per maand aan de werknemer betalen.

_x000D_
Kantonrechter ‘s-Hertogenbosch, 11 november 2004, JAR 2005/3.

Reageer op dit artikel