nieuws

Wat te doen bij loonbeslag?

Geen categorie

In dit artikel komt een aantal aspecten van loonbeslag aan de orde. Hoe gaat loonbeslag in zijn werk en hoe kan de werkgever de werknemer zo goed mogelijk helpen uit de put te komen?

Steeds meer gezinnen hebben momenteel grote financiële problemen. Ze vullen het ene gat met het andere, maar er breekt een moment aan dat ook dat niet meer mogelijk is. Dan is de kans groot dat de schuldeisers bij de werkgever aankloppen om een deel van het loon op te eisen. Dat kan en dat heet loonbeslag. De werkgever moet hieraan meewerken.

Wat is loonbeslag?
Loonbeslag houdt in dat de werkgever een deel van het uit te betalen loon moet afstaan ten behoeve van een schuldeiser van de werknemer. Dat kan zijn de Belastingdienst, een postorderbedrijf, maar ook bijvoorbeeld het elektriciteitsbedrijf. Dit bedrijf kan ook zelf bij de werknemer aankloppen, maar dat is vaak lastiger.

Om beslag te leggen op bijvoorbeeld een auto of inboedel, moet het goed eerst via een openbare verkoop worden omgezet in geld. Dit is omslachtig. Loonbeslag is eenvoudig omdat de werknemer buiten beeld blijft en de schuldeiser dus niet met diens emoties wordt geconfronteerd, maar ook omdat het om zogeheten ‘direct geld' gaat. Er hoeft niet iets eerst te worden verkocht.

Hoe gaat loonbeslag in zijn werk?

 1. De schuldeiser schakelt een gerechtsdeurwaarder in die de schuldenaar dagvaardt om voor de rechter komen.
 2. Als de schuldeiser door de rechter in het gelijk wordt gesteld, volgt er een vonnis waarin staat wat de schuldenaar allemaal moet betalen.
 3. De schuldenaar wordt nogmaals gesommeerd de schuld te voldoen. Gebeurt dat niet, dan kan de deurwaarder beslag op het loon leggen. De gerechtsdeurwaarder stuurt dan een zogeheten deurwaardersexploot naar de werkgever. Hierin staat vermeld wie de schuldeiser is, de reden van de schuld en het bedrag van de schuld.
 4. De werkgever is verplicht een vragenlijst in te vullen, waarin onder meer de vraag staat hoeveel het loon van de werknemer bedraagt. De vragenlijst moet binnen 4 weken zijn teruggestuurd. Doet de werkgever dat niet, dan loopt hij het risico om zelf aangesproken te worden voor de schuld. Dit risico loopt hij trouwens continu in het loonbeslagproces als hij niet meewerkt of zich niet aan de regels houdt.

Loonbeslag door de fiscus
Ook de belastingdienst kan als schuldeiser beslag laten leggen op het loon van de werknemer, maar voor de dienst gaat het wat makkelijker. Er komt geen vonnis van een rechter aan te pas. Daarom wordt het wel het vereenvoudigd derdenbeslag of de loonvordering genoemd.

Beslagvrije voet
Aan de hand van de ingevulde vragenlijst, berekent de deurwaarder hoeveel de werkgever van het loon moet afzonderen en moet afdragen: de omvang van het loonbeslag.

Er geldt altijd een beslagvrije voet, dat wil zeggen dat deel van het inkomen dat de werknemer zelf nog uitbetaald moet krijgen. Hiermee kan de werknemer zijn vaste lasten, zoals huur, levensonderhoud, ziektekostenverzekering blijven betalen.

De hoogte van de beslagvrije voet is afhankelijk van de leeftijd, de burgerlijke staat en het eventuele inkomen van de partner. De beslagvrije voet is afgeleid van de bijstandsnorm.

De beslagvrije voet is voor een alleenverdiener 90% van de bijstandsnorm en voor een tweeverdiener 45%. In getallen vertaald is dit in 2008: € 1260,28 voor gehuwden en samenwoners, € 882,20 voor alleenstaande ouders en € 630,14 voor alleenstaanden zonder inwonende kinderen.

Van het bedrag van de beslagvrije voet wordt de werknemer niet alleen geacht zijn vaste lasten te betalen, ook zijn vakantie. Dit komt erop neer dat het in mei uitbetaalde vakantiegeld in het geheel in beslag mag worden genomen. Evenals bonussen en een dertiende maand. Zelfs het spaarloon/levenslooploon kan niet naar de spaarrekening worden overgeheveld, maar moet ook worden afgedragen.

Eventuele onkostenvergoedingen worden weer niet in beslag genomen, want die zijn om kosten die het werk met zich meebrengt, te bestrijden. En dat werk moet hij kunnen blijven doen, dus ook de kostenuitgaven.

De werkgever is verplicht het loon dat onder het beslag valt bij de werknemer in te houden en over te maken naar de rekening van de deurwaarder. Werkt de werkgever hieraan niet mee, dan pleegt hij een onrechtmatige daad. De werkgever kan dan aansprakelijk worden gesteld voor de hele schuld.

Hoe kan de werkgever de werknemer helpen?
Naast het feit dat een loonbeslag de salarisadministratie flink wat extra werk bezorgt, heeft een loonbeslag soms ernstige gevolgen voor de schuldenaar. Doordat deze een deel van zijn inkomen mist, is de verleiding groot om nieuwe schulden aan te gaan.

Mogelijk zal de werknemer trachten het loonbeslag te ontlopen door zijn arbeidsovereenkomst op te zeggen en elders te gaan werken. Dit zal weinig soelaas bieden: zodra de deurwaarder ervan op de hoogte is, zal deze onherroepelijk loonbeslag laten leggen bij de nieuwe werkgever.

De werkgever kan het volgende doen:

 • Belangrijk is dat de werkgever de werknemer assisteert in het zoeken naar hulp om zijn uitgavenpatroon aan te passen. Dit kan bij het Nibud, de kredietbank of bij schuldsaneringsinstanties.
 • Als laatste kan de werkgever aan de werknemer een steuntje in de rug geven bij het aflossen van zijn schulden door met de schuldeisers om de tafel gaan zitten om te onderhandelen. Mogelijk is er meer tijd te winnen.
 • Een andere mogelijkheid is de werknemer een voorschot op zijn salaris, vakantiegeld, bonus of dertiende maand te geven.
 • Verder kan de werkgever natuurlijk de gehele vordering voor zijn rekening nemen, en deze in een keer afbetalen. Dit wordt dan wel gezien als verkapt loon aan de werknemer, waarover loonbelasting en sociale premies moet worden afgedragen.

Let op

 • Overweeg als de werknemer fraudegevoelig werk verricht, hem (tijdelijk) een ander positie te geven.
 • Schuldenaars kunnen chantabel worden.
 • Werknemers met geldzorgen hebben vaak stress en slaapproblemen en dat leidt weer tot ziekteverzuim. 

Tip
Het Nationaal instituut voor budgetvoorlichting (Nibud) heeft een speciale brochure uitgebracht waarin wordt ingegaan op de vraag hoe financiële problemen op de werkvloer kunnen worden voorkomen, herkend en opgelost. Volgens het Nibud zouden werkgevers meer aandacht kunnen besteden aan geldproblemen op de werkvloer. Het grote aantal loonbeslagen onderstreept de noodzaak hiervan.

Reageer op dit artikel