nieuws

Stappenplan voor een succesvol POP-gesprek

Geen categorie

Onvoorbereid een POP-gesprek voeren, is gedoemd te mislukken. Ook hier geldt dat een goede voorbereiding het halve werk is. Een stappenplan met voorbereidingsvragen voor succesvolle POP-gesprekken.

Tijdens de voorbereiding denken beide gesprekspartners na over zaken als de wensen en eisen, de sterkten en zwakten en de kansen en bedreigingen.

Stap 1: aankondiging

Voorbereidingsvragen voor de medewerker

De leidinggevende kondigt twee weken van tevoren het POP-gesprek aan en vraagt zijn medewerkers na te denken over de volgende vragen:

 • Waar ben ik goed in?
 • Wat vind ik het leukst aan mijn werk?
 • Maak ik daar in mijn huidige functie voldoende gebruik van?
 • Wat zijn mijn te ontwikkelen punten en wat zou ik daarin kunnen verbeteren?
 • Welke andere werkzaamheden zou ik leuk vinden?
 • Waar liggen mijn ambities op de langere termijn?
 • Welke kennis denk ik in de toekomst nodig te hebben?
 • Waarover ben ik het meest tevreden?
 • Wat zijn mijn grootste successen geweest in het afgelopen jaar?
 • Wat denk ik in de toekomst (extra) nodig te hebben om mijn werk goed te kunnen blijven doen?
 • Wat zijn mijn ambities in mijn huidige functie?
 • Wat zijn functies die mij erg aanspreken?
 • Wat is op dit moment mijn grootste uitdaging?
 • Voor welke onderdelen in mijn werk ben ik het meest gemotiveerd?
 • Waar zie ik erg tegen op?
 • Wat doe ik buiten mijn werk het liefst?
 • Wat is er nodig om mijn loopbaanwensen te realiseren?
 • Wat zijn daarbij de belemmeringen? 

Voorbereidingsvragen voor de leidinggevende

Per medewerker denkt de leidinggevende bovendien na over de volgende vragen:

 • In hoeverre voldoet de medewerker aan het competentieprofiel van de huidige functie?
 • Wat zijn de mogelijkheden van de medewerker om mee te groeien of zich te verbreden?
 • Wat is de ruimte om binnen de functie te veranderen?
 • Is er een ontwikkelingsnoodzaak? En zo ja, welke?
 • Welke bijdrage zou de medewerker kunnen leveren aan de realisatie van het afdelingsplan?
 • Wat is de ambitie, drijfveer van de medewerker?
 • Heeft de medewerker mogelijkheden verder te groeien of zich te verbreden?

Stroommogelijkheden
De leidinggevende denkt in zijn voorbereiding ook na over 'welke' medewerkers  (kwalitatief en kwantitatief) nodig zijn om de afdelingsdoelstellingen te realiseren. Hij maakt als het ware een foto van zijn organisatie/afdeling voor, bijvoorbeeld, het jaar 2011.

Op deze manier wordt het ook voor de medewerker zichtbaar in welke richting hij zich persoonlijk en professioneel kan ontwikkelen.

Stap 2: afstemming
Een week voor het POP-gesprek wisselen leidinggevende en medewerkers hun gesprekspunten uit. Hierdoor weten beiden wat in het gesprek aan de orde komt (geen verrassingen).

In ieder geval worden de doelstellingen en afspraken van het voorgaande POP-gesprek besproken. Beiden kunnen zich goed voorbereiden en zo nodig nog het een en ander uitzoeken.

Een goede voorbereiding is het halve welk en vergemakkelijkt het maken van concrete afspraken!

Jacco van den Berg is oprichter van Van den Berg Training & Advies (tevens workshopleider). Zijn bureau ondersteunt individuen in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling en richt zich hierbij op leiderschap, personeelsmanagement en commercieel management. Hij is auteur van de boeken Beoordelen in Nederland, Professioneel Coachen en POP in Nederland. Daarnaast schrijft hij columns voor het vakblad Personeelbeleid.

Reageer op dit artikel