nieuws

Wereldwijde aanscherping beloningsbeleid

Geen categorie

Het internationale onderzoeks- en adviesbureau Hay Group presenteert wereldwijd de resultaten van het onderzoek ‘The Changing Face Of Reward'. Dit onderzoek is de eerste wereldwijde studie naar veranderingen in beloningsbeleid na de kredietcrisis. Aan het onderzoek hebben 230 organisaties deelgenomen uit 29 landen: gezamenlijk hebben deze organisaties een omzet van 6000 miljard euro en zijn zij verantwoordelijk voor het beloningsbeleid van 4,7 miljoen medewerkers.

Na de wereldwijde financiële crisis is beloningbeleid een nog belangrijker onderwerp geworden op de agenda van CEO's . ‘Herstel van winstgevendheid via een toename van de omzet is in veel gevallen nog lastig. Organisaties zijn daarom nu sterk gefocust op het beheersen van personeelskosten in combinatie met het verhogen van prestaties,' aldus Sjoerd Schotanus, servicelineleader reward strategies bij Hay Group. ‘Passende beloningsinstrumenten staan hoog op de agenda, omdat ondernemingen zich realiseren dat de war for talent binnenkort weer in alle hevigheid losbarst.'

Loonsomrendement

Het onderzoek van Hay Group bevestigt dat bonussen belangrijk blijven. Er is al gedurende langere tijd een trend waarneembaar dat ondernemingen een groter deel van de loonsom in de vorm van variabele beloning uitbetalen. Steeds meer medewerkers komen daarvoor in aanmerking, ook lager in de organisatie. Bovendien hebben ondernemingen van de recessie geleerd dat variabele beloning voor de nodige flexibiliteit zorgt in de loonkosten: hierdoor kunnen banen en talenten behouden blijven.

‘Het feit dat variabele beloning belangrijk blijft, betekent niet dat er wordt teruggekeerd naar onverantwoorde bonuspraktijken, maar weerspiegelt dat directies steeds breder kijken naar prestaties en daarbij ook rekening houden met negatieve gedragseffecten. Verantwoord kosten- en risicomanagement zijn cruciaal bij het vaststellen van de juiste prestatiecriteria', aldus Schotanus. Beloning maakt tussen de 10 procent en 70 procent van de kosten uit van een onderneming, daarom vragen CEO's zich af wat ze terugkrijgen voor deze uitgavenpost. Schotanus: ‘Wij voeren steeds meer onderzoeken uit naar de return on incentives. Hoe effectief worden loonkosten benut? Wat is ons rendement op de loonsom? Ons onderzoek bevestigt dat het uitermate belangrijk is dat organisaties hun beloning goed op orde hebben.'

Beloningsbeleid 2.0

Uit het onderzoek blijkt verder dat vertrouwen en sociale verantwoordelijkheid steeds belangrijker worden. Hay Group noemt dit duurzaam beloningsbeleid. Hierbij gaat het om betrokkenheid, duurzame ontwikkeling van prestaties en het verminderen van risico's. In Europa, en ook in Nederland, leggen bedrijven daarom steeds meer focus in hun beloningsbeleid op de lange termijn. Schotanus: ‘Een bedrijf dat verantwoord beloont, kijkt naar meer dan alleen de financiële resultaten van het afgelopen jaar. Sociale verantwoordelijkheid, imago, vertrouwen, milieuaspecten spelen hierin een grote rol. Hiermee richten deze ondernemingen zich ook niet meer alleen op de aandeelhouders met een kortetermijnbelang.'

Talentmanagement

Ondanks de economische recessie is talent nog steeds schaars. Het vasthouden en aantrekken van talent blijft een belangrijke peiler in de bedrijfsstrategie. De focus ligt op het binden en boeien van toptalent en van de mensen die sleutelposities in de organisatie bekleden. ‘Voor de nieuwe generatie medewerkers ofwel Generatie Y is een goed salaris alleen niet meer genoeg,' aldus Schotanus. ‘Ze willen het totaalpakket: een duidelijk uitgestippeld stappenplan voor hun carrière, ondersteund met doelgerichte opleidingen. Dit vraagt om een bredere benadering van belonen.'

‘Internationale ondernemingen hebben tevens te maken met het wegtrekken van talent naar de groei-economieën, zoals de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China),' voegt Schotanus toe. ‘Het is voor deze bedrijven noodzakelijk om dit talent voor de lange termijn te behouden, hun beloningsbeleid flexibel in te richten en in te spelen op hun wensen.'

Reageer op dit artikel