nieuws

Schadevergoeding mogelijk bij te trage bestuursrechter

Geen categorie

Burgers kunnen straks een schadevergoeding vragen als een zaak bij de bestuursrechter te veel tijd in beslag neemt. Dat staat in een wetsvoorstel dat minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie dinsdag voor advies naar onder meer de Raad voor de rechtspraak en de Nederlandse Orde van Advocaten heeft gestuurd.
De schadevergoeding kan oplopen tot enkele honderden euro's per jaar dat de procedure heeft geduurd. 'Als een bestuursrechtelijk geschil te lang duurt, kan onzekerheid over de uitkomst leiden tot spanning en frustratie', aldus het ministerie.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vindt dat in zo'n geval vergoeding van immateriële schade mogelijk moet zijn. De hoogste bestuursrechters (de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het Bedrijfsleven) volgen het Hof.  Volgens het departement hebben ze de Staat al meerdere keren veroordeeld tot betaling van schadevergoeding. 'De bewindsman wil die mogelijkheid nu wettelijk verankeren.'

Frustratie
Een verzoek tot vergoeding van immateriële schade kan straks zowel na als tijdens de procedure worden ingediend. Je hoeft niet direct de partij te zijn, legde het ministerie dinsdag uit: 'Als bijvoorbeeld een procedure over een kapvergunning in een achtertuin te lang duurt, kan de buurman van de aanvrager van die vergunning daarvan evenzeer spanning en frustratie ondervinden, wanneer de bomen ook bij zijn huis veel zicht wegnemen.'
Ook privaatrechtelijke rechtspersonen, zoals bedrijven en verenigingen, kunnen om schadevergoeding vragen. Publiekrechtelijke rechtspersonen, zoals gemeenten en provincies, kunnen het niet.

Reageer op dit artikel