nieuws

Rob Maréchal: ‘Flexibilisering maakt zorgsector wendbaarder’

Geen categorie

Sommigen vinden dat ondernemerschap in de zorg te ver doorschiet, anderen vinden dat er nog genoeg ruimte voor ondernemerschap is. Zo ook Rob Maréchal, directeur van FunktieMediair en spreker tijdens het Zorgmarkt Congres. 'De zorgsector mag meer lef vertonen. De markt biedt onder andere door de toenemende vergrijzing kansen genoeg. Creatiever organiseren en flexibiliseren. Dat zal de zorgsector wendbaarder maken,' aldus Maréchal.

De huidige ontwikkelingen in de zorg vragen veel van organisaties en medewerkers in deze sector. Vanwege de continue dynamiek handelt de zorg vaak in het 'hier en nu'. De focus ligt op productieafspraken,budgetten, kosten en de kwaliteit van de zorg. De inzet van het huidige personeel is gebaseerd op productieafspraken die vooral uitgaan van de actuele situatie. Dit staat op gespannen voet met de stijgende zorgvraag. Bovendien zal het aantal  beschikbare medewerkers sterk afnemen.
'HR Managers erkennen dat er personeelstekorten dreigen in de toekomst, maar er is te weinig focus op langetermijnloopbaanbeleid. Ik spreek heel veel met bestuurders in de zorg en die erkennen dat strategische  personeelsplanning niet in hun top tien van prioriteiten voorkomt ,' vertelt Maréchal.

Traineeships
Maréchal ziet het als directeur van FunktieMediair als zijn taak om mensen  in de zorg met elkaar te verbinden en best practices  met elkaar te delen. FunktieMediair richt zich op de zorg en aanpalende sectoren zoals zorgverzekeraars en wil waarde toevoegen door oplossingen te bieden op het snijvlak van HR en ondernemerschap:  assessment & development, detachering, interimmanagement en werving en selectie. Met als uiteindelijk doel om vraag en aanbod in de zorg beter op elkaar af te stemmen.
Flexibilisering is volgens Maréchal een van de oplossingen om de zorg klaar te maken voor  toekomstige uitdagingen: 'Belangrijk is het creëren van een betere verhouding tussen de vaste medewerkers en de interne en externe  flexpool. "Extern" staat voor detachering en uitzendkrachten, "intern" is  de pool van flexibel inzetbare medewerkers. Nu vindt inzet van tijdelijke medewerkers  vooral plaats om piekbelastingen op te vangen en tijdelijke projecten te bemensen. Een dergelijke flexpool kan echter prima worden gebruikt voor het verder ontwikkelen van nieuwe en bestaande medewerkers. Door medewerkers in te zetten op verschillende functies binnen de zorg wordt men allround. Dit vergroot de flexibele inzet en versterkt de ontwikkeling van medewerkers. Zo wordt de flexpool onderdeel van de mobiliteit binnen de organisatie. Daarbij biedt de zorg ook prachtige kansen voor jonge schoolverlaters, zowel op staf- als op managementniveau. Met het inzetten van trainees haal je nieuw elan en competenties binnen. De zorg zet zich weer op de kaart als boeiende werkgever.'

Flexibilisering
De professionele flexibilisering  binnen en rond zorgorganisaties moet veel meer een actiever en structureel onderdeel van de organisatie worden, stelt Maréchal. 'Flexibilisering is een prima tool om je organisatie wendbaarder te maken, sneller op kansen en veranderingen in te kunnen spelen en om je kosten te beheersen. Ook de huidige medewerkers zullen flexibeler inzetbaar moeten worden. Hun moet betere perspectieven geboden worden door goed intern loopbaanbeleid. Doorgroeimogelijkheden maken de zorg ook interessanter voor nieuwe medewerkers en dat is hard nodig. Tijdens het congres ga ik graag met de bezoekers en panelleden in gesprek over de wendbaarheid van organisaties in de zorg en de kansen die dit biedt'.

Jaarcongres Zorgmarkt
Op 2 december 2010 vindt het Jaarcongres Zorgmarkt plaats. Het thema dit jaar is Baten van de zorg. Gerenommeerde managers en bestuurders werkzaam in en voor de zorg leveren hun bijdrage aan deze dag. Ook Rob Maréchal zal een sessie verzorgen tijdens deze inspirerende dag.

Reageer op dit artikel