nieuws

Werkgevers willen meer controle over pensioenregeling

Geen categorie

Driekwart van de werkgevers van organisaties tot honderd medewerkers voelt zich in het kader van goed werkgeverschap verplicht om de medewerkers een pensioenregeling aan te bieden. Tegelijkertijd is er bij deze groep veel behoefte aan zekerheid met betrekking tot de totale pensioenpremielast, zo blijkt uit onderzoek van direct writer OHRA.

Werkgevers in het MKB willen geen financiële verrassingen achteraf. Ook teveel administratieve rompslomp en trage verwerking van wijzigingen leidt tot ergernis.

Mede door de recessie verdiepen werkgevers zich beter in hun pensioenlasten en het opgebouwde pensioen voor hun medewerkers. Werkgevers willen graag dat er een minimaal kapitaal aanwezig is voor de medewerkers op hun pensioendatum, maar niet dat de premiekosten uit de hand lopen. Regelingen waarbij niet het pensioenkapitaal, maar de premie het uitgangspunt is en ook een vast garantiebedrag wordt geboden zijn dan ook populair bij de werkgevers.

Kleinere werkgevers hebben vaker rechtstreeks te maken met vragen van medewerkers over hun pensioen. Pensioenregelingen die een online pensioenoverzicht voor medewerkers bieden winnen dan ook terrein. Online regelingen kennen nog een ander belangrijk voordeel: financiën en persoonlijke gegevens kunnen snel gewijzigd worden.
De belangrijkste eis van de meeste werkgevers is dat het pensioen zowel financieel als administratief beheersbaar is.

Reageer op dit artikel