nieuws

Accountants geloven niet in financieel bewustzijn ondernemers

Geen categorie

Bijna tachtig procent van de ondernemers gelooft volledig op de hoogte te zijn van de financiële situatie van de onderneming. Slechts tien procent van de accountants heeft het idee dat dit echt zo is. Dit blijkt uit onderzoek van Exact dat in september 2011 is uitgevoerd onder 550 ondernemers en accountants in Nederland.

In lijn dit verschil van inzicht ligt de behoefte aan meer financiële controle. Tweederde van de ondernemers is van mening dat er reeds genoeg controle is, terwijl negentig procent van de ondervraagde accountants vindt dat klanten niet altijd voldoende grip hebben op de financiële gang van zaken.
 
De adviesrol van de accountant hoeft zich op het gebied van financiële vraagstukken niet verder uit te breiden vindt ruim vijftig procent van de groep ondervraagde ondernemers. Veel liever ontvangen zij meer advies over wet- en regelgeving. De accountants vinden dat klanten wel meer advies rond financiële vraagstukken nodig hebben (ruim negentig procent geeft dit aan). Andere onderwerpen waarvan de accountant verwacht dat klanten er advies over willen ontvangen zijn automatisering van de boekhouding en strategisch beleid.
 
Invloed crisis
 Ook bij vragen die ingaan op de invloed van de crisis lopen de meningen van ondernemers en accountants uit elkaar. Meer dan twee derde van de accountants geeft aan dat ze scherper zijn geworden op de cijfers van hun klanten, dit wordt door slechts één derde van de ondernemers zo ervaren. Andersom is er meer consensus; bij de vraag of de klant door de crisis kritischer is geworden richting accountant beantwoordt ongeveer twee derde van beide groepen bevestigend.

 Die kritischere houding wordt niet vertaald in het aantal contactmomenten dat bestaat tussen ondernemer en accountant. Ruim negentig procent van de accountants geeft aan dat regelmatig overleg noodzakelijk is voor het houden van financieel overzicht. Slechts iets meer dan de helft van de ondernemers is het met hen eens. De rest gelooft niet dat regelmatig contact hier een voorwaarde voor is.

Reageer op dit artikel