nieuws

Accountants in business zijn het meest tevreden

Geen categorie

Accountants in business zijn het vaakst (zeer) tevreden met hun totale arbeidsvoorwaardelijke pakket, gevolgd door interne accountants en op iets grotere afstand overheidsaccountants. Openbaar accountants zijn het minst tevreden. Dat is een van de uitkomsten uit het Accountancy Beloningsonderzoek 2011.

In het  onderzoek werden dit jaar RA's en AA's voor het eerst vergeleken. Dat leidde ook tot uitkomsten over bijvoorbeeld de loopbaanontwikkeling. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat openbare RA's gemiddeld sneller en hoger in hun kantoorhiërarchie klimmen dan openbare AA's.

AA's, zo blijkt ook uit het onderzoek, zijn honkvaster dan RA's. Van de openbare AA's zegt 68,7 procent niet buiten die sector te gaan werken, bij de RA's 54,2 procent. Dit verschil is er ook bij de interne en overheidsaccountants.

Salarisverwachting
Ondanks de economische crisis verwachten RA's er de komende jaren bijna 22 procent in inkomen op vooruit te gaan, aldus het onderzoek. Openbaar accountants zijn wat gematigder: AA's voorzoen in de komende vijf jaar een stijging van 12,8 procent. Daarmee is de verwachte salarisstijging wel voor het derde achtereenvolgende jaar gedaald.

Hoewel de vooruitzichten van RA's dus rooskleuriger zijn dan van AA's, zijn hun verwachtingen wel duidelijk matiger dan in voorgaande jaren. In 2010 verwachtten openbare RA's er de komende vijf jaar nog gemiddeld 31,7 procent op vooruit te gaan. Dat was al minder dan in 2009 (34,3 procent) en die daling heeft zich dus verder voortgezet naar 21,8 procent nu.

Ook het percentage RA's dat in de komende vijf jaar een zeer sterke stijging (meer dan 25 procent) verwacht is verder gedaald. Dit jaar verwacht 28,3 procent er de komende vijf jaar meer dan een kwart op vooruit te gaan, vorig jaar was dat nog 46,6 procent en in de jaren daarvoor was dat zelfs nog hoger (2008 64 procent; 2009 51,4 procent).

Bij de openbare AA's denkt slechts 9,1 procent van de respondenten er de komende vijf jaar meer dan een kwart op vooruit te gaan (van de RA's 28,3 procent). Omdat AA's dit jaar voor het eerst in het onderzoek zijn meegenomen, is een vergelijking met eerdere jaren nog niet mogelijk,

Verhoging
Zoals gebruikelijk zagen de meeste openbaar accountants hun salaris vorig jaar wel stijgen. De gemiddelde verhoging over 2010-2011 bedroeg 4,8 procent. Ook hier is er weer een duidelijk verschil tussen AA's en RA's. Openbare RA's gingen er het afgelopen jaar gemiddeld 4,9 procent op vooruit (in 2010 nog 5,2 procent). AA's incasseerden gemiddeld een bescheidener verhoging, van 3,2 procent.

Het Accountancy Beloningsonderzoek is uitgevoerd door Accountant en Alterim, in samenwerking met de NBA en de VAS.

 

Reageer op dit artikel