nieuws

Accountants willen geen extra PE-eisen bij functiewisseling

Geen categorie

Accountants, zowel RA’s als AA’s, willen in overgrote meerderheid dat er geen extra PE-eisen gesteld worden bij een functiewisseling. Voor herinschrijving geeft een ruime meerderheid aan wel voorstander te zijn van het stellen van extra PE-eisen. Dit blijkt uit de voorlopige resultaten van de enquête over de huidige en toekomstige PE-regeling die NIVRA en NOvAA hebben gehouden.

In de loop van juni van dit jaar is aan de leden van NIVRA en NOvAA een digitale enquête verstuurd over de regelgeving op het gebied van de permanente educatie (PE). Doel hiervan was te peilen wat leden van de huidige regeling vinden en wat de wensen zijn ten aanzien van de toekomstige PE-regeling. In totaal hebben 2580 accountants en stagiaires deelgenomen aan de enquête.

Hieronder de belangrijkste voorlopige resultaten op een rij.

  • Input versus output systeem: op de vraag welke keuze de voorkeur heeft, heeft 80 % aangegeven een voorkeur te hebben voor het inputsysteem (dit systeem komt overeen met de huidige PE-systematiek van NIVRA en NOvAA).
  • Online registratie PE (NIVRA) versus zelf registratie PE (NOvAA): ook hier is gevraagd welk systeem als meest effectief wordt ervaren. 87,9 % van de RA's geeft aan een voorkeur te hebben voor het NIVRA systeem. Van de AA's kiest 48,8 % voor het NIVRA systeem en 41,9% voor het NOvAA systeem, 9,3% van de AA's geeft aan geen mening te hebben.
  • Toetsing PE NIVRA versus NOvAA: ook hier is gevraagd welke toetsing het meest effectief wordt geacht. Een grote meerderheid van de RA's, te weten 93,4 %,  geeft aan te kiezen voor het NIVRA-systeem. Ook bij de AA's geeft meer dan de helft, te weten 60,3 %, aan voorstander te zijn van het NIVRA-systeem.
  • Erkende onderwijsinstelling: op de vraag of men voorstander is van een systeem van erkende onderwijsinstellingen geven ook AA's die niet bekend zijn met het systeem met 77%  aan voorstander te zijn van dit systeem. RA's die hier al mee bekend zijn, geven met 82,4% aan voorstander  te zijn.
  • Vrijstelling voor de accountant in business die minder dan 200 uur per jaar activiteiten verricht: op de vraag of het zinvol is dat een accountant in business, die minder dan 200 uur per jaar activiteiten verricht, vrij te stellen voor zijn PE-verplichting heeft iets meer dan de helft, te weten 54,8 %, aangegeven dit zinvol te achten.
  • Extra PE-eisen bij functiewisseling en herinschrijving: gevraagd is of er extra PE eisen gesteld moesten worden bij een functieverandering en bij een eventuele her inschrijving. Met 81,4% geven zowel AA's als RA's samen aan geen extra opleidingseisen te willen stellen bij functieverandering. Voor herinschrijvingen geeft 71,5% aan voorstander te zijn van het stellen van extra PE-eisen.
  • Controle op naleving PE: tot slot is gevraagd of de beroepsorganisatie voldoende actie onderneemt bij constatering van een overtreding van de nadere voorschriften PE. 94,2 van de RA's is het hiermee eens. Bij de AA's is dit percentage 85,3.

Download Enquête Rapportage Evaluatie & Uniformering PE-regelgeving NBA (pdf)

(Bron: Accountancynieuws)

Reageer op dit artikel