nieuws

Akkoord cao in ggz: In twee jaar 3,25 procent meer loon

Geen categorie

Werkgevers en vakbonden hebben op 3 oktober 2011 een eindbod gesloten voor een nieuwe cao in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). De 80.000 werknemers in de ggz gaan er in 2011 en 2012 in totaal 3,25 procent op vooruit. Hiervan is 2 maal 0,25 procent eenmalig, met twee keer een bodem van 25 euro. Elise Merlijn, bestuurder van Abvakabo […]

Werkgevers en vakbonden hebben op 3 oktober 2011 een eindbod gesloten voor een nieuwe cao in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). De 80.000 werknemers in de ggz gaan er in 2011 en 2012 in totaal 3,25 procent op vooruit. Hiervan is 2 maal 0,25 procent eenmalig, met twee keer een bodem van 25 euro.

Elise Merlijn, bestuurder van Abvakabo FNV: 'Deze loonmutatie is verrassend te noemen en goed voor de toekomstige arbeidsverhoudingen in de sector. Het past bij de huidige ontwikkelingen. We hangen de vlag er niet voor uit, maar zijn ook niet ontevreden. Vooral omdat de werkgevers hebben toegezegd alles in het werk te zullen stellen om personeel van werk naar werk te begeleiden, want de ggz wordt onevenredig hard getroffen door de bezuinigingen van dit kabinet. De werkgevers zullen alles op alles zetten om werknemers binnen de poort te houden.'

Bezuinigingen
In totaal wil het kabinet 600 miljoen euro bezuinigen op de geestelijke gezondheidszorg. De geestelijke gezondheidszorg heeft een aandeel van 10 procent van de totale omzet van de zorgsector. Toch wordt maar liefst 35 procent van de bezuinigingen daar neergelegd. Dat heeft gevolgen voor cliënten en voor de werkgelegenheid.
Merlijn: 'De afspraak over begeleiding van werk naar werk is daarom heel belangrijk, maar wat Abvakabo FNV betreft mag ook de lange termijn niet uit het oog worden verloren. Dat betekent dat ook de loonontwikkeling van werknemers in de sector op peil moet blijven. En ook al verkeert de sector in zwaar weer: we hebben met de werkgevers toch afspraken kunnen maken over een gematigde loonontwikkeling.'

Loonsverhogingen
In 2011 krijgen de werknemers er 1,5 procent bij. Per 1 augustus is dat 0,75 procent en per 1 november 0,25 procent, eenmalig met een bodem van 25 euro. Tevens wordt de eindejaarsuitkering met 0,5 procent verhoogd. In 2012 volgt opnieuw een verhoging van de eindejaarsuitkering met 0,5 procent tot 6,75 procent in totaal. Op 1 juli 2012 volgt een structurele loonsverhoging van 1 procent en op 1 september komt daar eenmalig een loonsverhoging van 0,25 procent bij, met een bodem van 25 euro.

Dienstreizen
Daarnaast zijn er afspraken gemaakt om de stagevergoeding te verhogen met 5 euro per maand en wordt de eigen bijdrage woon-werkverkeer met de helft verlaagd. Dit betekent per maand 22,65 euro extra inkomen. De bijdrage voor dienstreizen gaat met 2 cent omhoog naar 36 cent per kilometer. Het streven is verder om het aantal opleidings- en stageplaatsen te verhogen. Gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers, die voor minder dan 35 procent zijn afgekeurd, worden herplaatst in een passende functie en behouden tenminste 70 procent van het oude salaris.

Geen verslechteringen
De verslechteringen, zoals het afschaffen van de wachtgeldregeling en het loslaten van de salarisperspectiefgarantie in het Sociaal Plan zijn van tafel.

Eindbod
Abvakabo FNV legt het eindbod nu voor aan de leden. Stemmen zij in met de gemaakte afspraken, dan hebben de werknemers in de ggz na ruim 7 maanden onderhandelen een nieuwe cao.

Reageer op dit artikel